ହନୁମାନ ଚଲିସା (Hanuman Chalisa Odia)

ହନୁମାନ ଚଲିସା (Hanuman Chalisa Odia) PDF download free from the direct link given below in the page.

105 Like this PDF
❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

ହନୁମାନ ଚଲିସା (Hanuman Chalisa Odia) PDF

ହନୁମାନ ଚଲିସା Hanuman Chalisa in Odia

The Hanuman Chalisa is the Forty Chaupais on Hanuman. It is a Hindu devotional hymn or stotra addressed to Lord Hanuman. ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ହନୁମାନ ଚଲିସା ପ read ିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫଲାଇନରେ ପ read ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡିଆ PDF (Hanuman chalisa in odia PDF) ରେ ହନୁମାନ ଚଲିସା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ | Hanuman Chalisa in oriya

It is authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. The Hanuman Chalisa has 40 verses (excluding the couplets at the beginning and at the end).

Hanuman Chalisa Odia PDF – ହନୁମାନ ଚଲିସା

ଦୋହା
ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରନ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନୁ ମୁକୁରୁ ସୁଧାରି ।
ବରନ.ଉଁ ରଘୁବର ବିମଲ ଜସୁ ଜୋ ଦାୟକୁ ଫଲ ଚାରି ||
ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁଜାନିକୈ ସୁମିରୌ ପବନକୁମାର ।
ବଲ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରହୁ କଲେସ ବିକାର ||

ଚୌପାଈ
ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁନ ସାଗର । ଜୟ କପୀସ ତିହୁଁ ଲୋକ ଉଜାଗର ।।
ରାମ ଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲ ଧାମା । ଅଂଜନିପୁତ୍ର ପବନସୁତ ନାମା ।।

ମହାବୀର ବିକ୍ରମ ବଜରଂଗୀ । କୁମତି ନିବାର ସୁମତି କେ ସଂଗୀ ।।
କଂଚନ ବରନ ବିରାଜ ସୁବେସା । କାନନ କଂଡଲ କୁଚିତ କେସା ।।

ହାଥ ବଜ୍ର ଔ ଧ୍ଵଜା ବିରାଜୈ । କୀଧେ ମୁଁ.ଜ ଜନେଉ ସାଜୈ ।।
ସଂକର ସୁବନ କେସରୀନଂଦନ । ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହା ଜଗ ବଂଦନ ।।

ବିଦ୍ୟାବାନ ଗୁନୀ ଅତି ଚାତୁର । ରାମ କାଜ କରିବେ କୋ ଆତୁର ।।
ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ସୁନିବେ କୋ ରସିୟା । ରାମ ଲଷନ ସୀତା ମନ ବସିୟା ।।

ସୂକ୍ଷମ ରୂପ ଧରି ସିୟହିଁ ଦିଖାବା । ବିକଟ ରୂପ ଧରି ଲଂକ ଜରାବା ।।
ଭୀମ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ସିହାରେ । ରାମଚଂଦ୍ର କେ କାଜ ଏଁବାରେ ।।

ଲାୟ ସଜୀବନ ଲଖନ ଜିୟାୟେ । ଶ୍ରୀରଘୁବୀର ହରଷି ଉର ଲାୟେ ।।
ରଘୁପତି କୀନ୍ହୀ ବହୁତ ବଡ଼ାଈ । ତୁମ ମମ ପ୍ରିୟ ଭରତହି ସମ ଭାଈ ।।

ସହସ ବଦନ ତୁମ୍ହରୋ ଜସ ଗାର୍ଦେ । ଅସ କହି ଶ୍ରୀପତି କଂଠ ଲଗାବୈ ।।
ସନକାଦିକ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନୀସା । ନାରଦ ସାରଦ ସହିତ ଅହୀସା ।।

ଜମ କୁବେର ଦିଗପାଲ ଜହାଁ ତେ । କବି କୋବିଦ କହି ସକେ କହାଁ ତେ ।।
ତୁମ ଉପକାର ସୁଗ୍ରୀବହିଁ କୀନହା । ରାମ ମିଲାୟ ରାଜ ପଦ ଦୀନ୍ହ ।।

ତୁମହରୋ ମଂତ୍ର ବିଭୀଷନ ମାନା । ଇଂକେସ୍ଵର ଭଏ ସବ ଜଗ ଜାନା ।।
ଜୁଗ ସହସ୍ର ଭୋଜନ ପର ଭାନୂ । ଲୀଜ୍ୟୋ ତାହି ମଧୁର ଫଲ ଜାନୂ ।।

ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ମେଲି ମୁଖ ମାହାଁ । ଜଲଧି ଲୀଘି ଗୟେ ଅଚରଜ ନାହାଁ ।।
ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତ କେ ଜେତେ । ସୁଗମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ହରେ ତେତେ ।।

ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମ ରଖିବାରେ I ହୋତ ନ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ ପୈସାରେ ।।
ସବ ସୁଖ ଲହୈ ତୁମହାରୀ ସରନା । ତୁମ ରଛକ କାହୂ କୋ ଡର ନା ।।

ଆପନ ତେଜ ସମହାରୋ ଆପୈ । ତୀନ୍ୟ ଲୋକ ହାଁକ ତେ କୀ ପେ ।।
ଭୂତ ପିସାଚ ନିକଟ ନହିଁ ଆବେ । ମହାବୀର ଜବ ନାମ ସୁନାବେ ।।

ନାସୈ ରୋଗ ହରୌ ସବ ପୀରା । ଜପତ ନିରଂତର ହନୁମତ ବୀରା ।।
ସଂକଟ ତେ ହନୁମାନ ଛୁଡ଼ାବେ । ମନ କ୍ରମ ବଚନ ଧ୍ୟାନ ଜୋ ଲାବେ ।।

ସବ ପର ରାମ ତପସ୍ଵୀ ରାଜା । ତିନ କେ କାଜ ସକଲ ତୁମ ସାଜା ।।
ଔର ମନୋରଥ ଜୋ କୋଈ ଲାବେ । ସୋଇ ଅମିତ ଜୀବନ ଫଲ ପାବୈ ।।

ଚାରୌ ଜୁଗ ପରତାପ ତୁମ୍ହାରା । ହେଁ ପରସିଦ୍ଧ ଜଗତ ଉଜିୟାରା ।।
ସାଧୁ ସଂତ କେ ତୁମ ରଖିବାରେ । ଅସୁର ନିକଂଦନ ରାମ ଦୁଲାରେ ।।

ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ନୌ ନିଧି କେ ଦାତା । ଅସ ବର ଦୀନ ଜାନକୀ ମାତା ।।
ରାମ ରସାୟନ ତୁମ୍ହରେ ପାସା । ସଦା ରହୋ ରଘୁପତି କେ ଦାସା ।।

ତୁମ୍ହରେ ଭଜନ ରାମ କୋ ପାବେ । ଜନମ ଜନମ କେ ଦୁଖ ବିସରାବେ ।।
ଅଂତ କାଲ ରଘୁବର ପୁର ଜାଇ । ଜହାଁ ଜନ୍ମ ହରିଭକ୍ତ କହାଈ ।।

ଔର ଦେବତା ଚିତ୍ତ ନ ଧର.ଈ । ହନୁମତ ସେଇ ସର୍ବ ସୁଖ କର.ଈ ।।
ସଂକଟ କଟି ମିଟି ସବ ପୀରା । ଜୋ ସୁମିରେ ହନୁମତ ବଲବୀରା ।।

ଜୈ ଜୈ ଜୈ ହନୁମାନ ଗୋସାଈ । କୃପା କରହୁ ଗୁରୁ ଦେବ କୀ ନାଈ ।।
୩୬ ଜୋ ସତ ବାର ପାଠ କର କୋଈ । କୂଟହି ବଂଦି ମହା ସୁଖ ହୋଈ ।।

ଜୋ ୟହ ପଢ଼ି ହନୁମାନ ଚଲୀସା । ହୋୟ ସି ସାଖୀ ଗୌରୀସା ।।
ତୁଲସୀଦାସ ସଦା ହରି ଚେରା । କୀଜୈ ନାଥ ହୃଦୟ ମହଁ ଡେରା ।।

ଦୋହା
ପବନତନୟ ସଂକଟ ହରନ ସଂଗଲ ମୂରତି ରୂପ ।
ରାମ ଲଷନ ସୀତା ସହିତ ହୃଦୟ ବସହୁ ସୁର ରୂପ ||

ଆରତୀ
ସଂଗଲ ମୂରତୀ ମାରୁତ ନଂଦନ ସକଲ ଅମଂଗଲ ମୂଲ ନିକଂଦନ
ପବନତନୟ ସଂତନ ହିତକାରୀ ହୃଦୟ ବିରାଜତ ଅବଧ ବିହାରୀ
ମାତୁ ପିତା ଗୁରୁ ଗଣପତି ସାରଦ ଶିବ ସମେଠି ଶଂଭୂ ଶୁକ ନାରଦ
ଚରନ କମଲ ବିଧୌ ସବ କାହୁ ଦେହୁ ରାମପଦ ନେହୁ ନିବାହୁ
ଜୈ ଜୈ ଜୈ ହନୁମାନ ଗୋସାଈ କୃପା କରହୁ ଗୁରୁ ଦେବ କୀ ନାଈ
ବଂଧନ ରାମ ଲଖନ ବୈଦେହୀ ୟହ ତୁଲସୀ କେ ପରମ ସନେହୀ

|| ସିୟବର ରାମଦ୍ରଜୀ କୀ ଜୟା ||

Hanuman Chalisa in All Language PDF (सम्पूर्ण हनुमान चालीसा सभी भाषाओं में)

Hindiहनुमान चालीसा Hindi PDF
EnglishHanuman Chalisa English PDF
Gujaratiહનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી PDF
Marathiहनुमान चालीसा मराठी PDF
Kannadaಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ PDF
Malayalamഹനുമാൻ ചാലിസ PDF
Tamilஹனுமான் சாலீஸா PDF
Teluguహనుమాన్ చాలీసా PDF
Bengaliহানুমান চালিশা PDF

You can download the Hanuman Chalisa Odia PDF format using the link given below.

Hanuman Chalisa Odia Video

PDF's Related to ହନୁମାନ ଚଲିସା (Hanuman Chalisa Odia)

Download ହନୁମାନ ଚଲିସା (Hanuman Chalisa Odia) PDF

1 more PDF files related to ହନୁମାନ ଚଲିସା (Hanuman Chalisa Odia)

Hanuman Chalisa Odia PDF

Hanuman Chalisa Odia PDF

Size: 0.06 | Pages: 3 | Source(s)/Credits: odia.org | Language: Odia

Hanuman Chalisa Odia PDF download using the link given below.

Added on 02 Oct, 2021 by Pradeep

REPORT THISIf the purchase / download link of ହନୁମାନ ଚଲିସା (Hanuman Chalisa Odia) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • Hanuman Chalisa (हनुमान चालीसा मराठी) Marathi

  हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa Marathi) अवधी में लिखी एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु राम के महान भक्त हनुमान के गुणों एवं कार्यों का चालीस चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यन्त लघु रचना है जिसमें पवनपुत्र श्री हनुमान जी की सुन्दर स्तुति की गई है। इसमें बजरंग बली‍ की भावपूर्ण...

 • Hanuman Chalisa (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ) Kannada

  The Hanuman Chalisa in Kannada (ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ) is a holy group of forty Chaupais about Lord Shri Hanuman. It is a Hindu devotional hymn or stotra addressed to Lord Hanuman. It is authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas....

 • Hanuman Chalisa Lyrics

  Shri Hanuman Chalisa with English Description The Hanuman Chalisa is a Hindu devotional hymn (stotram) addressed to Lord Hanuman. It has been authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. Hanuman is a devotee of Ram and one of the...

 • Hanuman Chalisa – ഹനുമാൻ ചാലിസ Malayalam

  The Hanuman Chalisa is a Hindu devotional hymn (stotra) in praise of Hanuman. It was authored by Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. The Hanuman Chalisa is also available in various languages including Sanskrit, Kannada, Marathi, Telugu, Tamil, Gujarati, Punjabi and Bengali....

 • Hanuman Chalisa Telugu

  Hanuman Chalisa Telugu PDF is a Hindu devotional hymn addressed to Lord Hanuman. It has been authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. జ్యోతిషాచార్య డాక్టర్ కృష్ణ కుమార్ భార్గవ మాట్లాడుతూ హనుమాన్ జీ శ్రీరాముని భక్తుడని, శ్రీరాముడి అనుగ్రహాన్ని పొందాలనుకునే హనుమాన్ జీ ఆయనను...

 • श्री हनुमान चालीसा पाठ (Hanuman Chalisa) Hindi

  श्री हनुमान चालीसा पाठ PDF डाउनलोड करें हिन्दी में: यहाँ आज हम आपके लिए निशुल्क हनुमान चालीसा पाठ PDF (Hanuman Chalisa PDF in Hindi) में उपलब्ध करा रहे हैं। हनुमान चालीसा हनुमान जी को समर्पित एक अत्यधिक सुन्दर काव्य है, जिसकी रचना श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। आपको इस हनुमान...

 • सुन्दरकाण्ड पाठ (Sunderkand Path) Hindi

  सुंदरकांड का पाठ करने से बजरंगबली खुश होते हैं तथा हमे मन चाहा वरदान देते हैं। सुन्दरकाण्ड पाठ हमारे मन को शांति देता है तथा हमारे जीवन से सरे कष्टों और दुखो का मिटा देता है। आप सुन्दरकाण्ड पाठ हिंदी में PDF को डाउनलोड करे इससे पहले आपको इस हिंदी...

 • હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી (Hanuman Chalisa) Gujarati

  The Hanuman Chalisa is a Hindu devotional hymn (stotram) addressed to Lord Hanuman. It has been authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. Shree Hanuman Chalisa is now available in different – different languages. હનુમાન ચાલીસા એ ભગવાન હનુમાનને...

 • ஹனுமான் சாலீஸா – Hanuman Chalisa Tamil

  The Hanuman Chalisa in Tamil is believed to be one of the most powerful poems dedicated to Lord Hanuman. Penned in Awadhi by Sant Tulsidas, a 16th-century poet, the Chalisa is a compilation of forty poems or Chalis chaupayis meaning forty quatrain verses. And the recitation of the Chaupayis begins...

5 thoughts on “ହନୁମାନ ଚଲିସା (Hanuman Chalisa Odia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *