ହନୁମାନ ଚଲିସା – Hanuman Chalisa Odia PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

ହନୁମାନ ଚଲିସା – Hanuman Chalisa Odia

The Hanuman Chalisa is a Hindu devotional hymn or stotra addressed to Lord Hanuman. ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ହନୁମାନ ଚଲିସା ପ read ିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫଲାଇନରେ ପ read ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡିଆ  (Hanuman chalisa in odia) ରେ ହନୁମାନ ଚଲିସା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ | Hanuman Chalisa in oriya

It is authored by 16th-century poet Tulsidas in the Awadhi language and is his best-known text apart from the Ramcharitmanas. The Hanuman Chalisa has 40 verses (excluding the couplets at the beginning and the end).

Odia Hanuman Chalisa – ହନୁମାନ ଚଲିସା

ଦୋହା
ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଚରନ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନୁ ମୁକୁରୁ ସୁଧାରି ।
ବରନ.ଉଁ ରଘୁବର ବିମଲ ଜସୁ ଜୋ ଦାୟକୁ ଫଲ ଚାରି ||
ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁଜାନିକୈ ସୁମିରୌ ପବନକୁମାର ।
ବଲ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରହୁ କଲେସ ବିକାର ||

ଚୌପାଈ
ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁନ ସାଗର । ଜୟ କପୀସ ତିହୁଁ ଲୋକ ଉଜାଗର ।।
ରାମ ଦୂତ ଅତୁଲିତ ବଲ ଧାମା । ଅଂଜନିପୁତ୍ର ପବନସୁତ ନାମା ।।

ମହାବୀର ବିକ୍ରମ ବଜରଂଗୀ । କୁମତି ନିବାର ସୁମତି କେ ସଂଗୀ ।।
କଂଚନ ବରନ ବିରାଜ ସୁବେସା । କାନନ କଂଡଲ କୁଚିତ କେସା ।।

ହାଥ ବଜ୍ର ଔ ଧ୍ଵଜା ବିରାଜୈ । କୀଧେ ମୁଁ.ଜ ଜନେଉ ସାଜୈ ।।
ସଂକର ସୁବନ କେସରୀନଂଦନ । ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହା ଜଗ ବଂଦନ ।।

ବିଦ୍ୟାବାନ ଗୁନୀ ଅତି ଚାତୁର । ରାମ କାଜ କରିବେ କୋ ଆତୁର ।।
ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ସୁନିବେ କୋ ରସିୟା । ରାମ ଲଷନ ସୀତା ମନ ବସିୟା ।।

ସୂକ୍ଷମ ରୂପ ଧରି ସିୟହିଁ ଦିଖାବା । ବିକଟ ରୂପ ଧରି ଲଂକ ଜରାବା ।।
ଭୀମ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ସିହାରେ । ରାମଚଂଦ୍ର କେ କାଜ ଏଁବାରେ ।।

ଲାୟ ସଜୀବନ ଲଖନ ଜିୟାୟେ । ଶ୍ରୀରଘୁବୀର ହରଷି ଉର ଲାୟେ ।।
ରଘୁପତି କୀନ୍ହୀ ବହୁତ ବଡ଼ାଈ । ତୁମ ମମ ପ୍ରିୟ ଭରତହି ସମ ଭାଈ ।।

ସହସ ବଦନ ତୁମ୍ହରୋ ଜସ ଗାର୍ଦେ । ଅସ କହି ଶ୍ରୀପତି କଂଠ ଲଗାବୈ ।।
ସନକାଦିକ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନୀସା । ନାରଦ ସାରଦ ସହିତ ଅହୀସା ।।

ଜମ କୁବେର ଦିଗପାଲ ଜହାଁ ତେ । କବି କୋବିଦ କହି ସକେ କହାଁ ତେ ।।
ତୁମ ଉପକାର ସୁଗ୍ରୀବହିଁ କୀନହା । ରାମ ମିଲାୟ ରାଜ ପଦ ଦୀନ୍ହ ।।

ତୁମହରୋ ମଂତ୍ର ବିଭୀଷନ ମାନା । ଇଂକେସ୍ଵର ଭଏ ସବ ଜଗ ଜାନା ।।
ଜୁଗ ସହସ୍ର ଭୋଜନ ପର ଭାନୂ । ଲୀଜ୍ୟୋ ତାହି ମଧୁର ଫଲ ଜାନୂ ।।

ପ୍ରଭୁ ମୁଦ୍ରିକା ମେଲି ମୁଖ ମାହାଁ । ଜଲଧି ଲୀଘି ଗୟେ ଅଚରଜ ନାହାଁ ।।
ଦୁର୍ଗମ କାଜ ଜଗତ କେ ଜେତେ । ସୁଗମ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ହରେ ତେତେ ।।

ରାମ ଦୁଆରେ ତୁମ ରଖିବାରେ I ହୋତ ନ ଆଜ୍ଞା ବିନୁ ପୈସାରେ ।।
ସବ ସୁଖ ଲହୈ ତୁମହାରୀ ସରନା । ତୁମ ରଛକ କାହୂ କୋ ଡର ନା ।।

ଆପନ ତେଜ ସମହାରୋ ଆପୈ । ତୀନ୍ୟ ଲୋକ ହାଁକ ତେ କୀ ପେ ।।
ଭୂତ ପିସାଚ ନିକଟ ନହିଁ ଆବେ । ମହାବୀର ଜବ ନାମ ସୁନାବେ ।।

ନାସୈ ରୋଗ ହରୌ ସବ ପୀରା । ଜପତ ନିରଂତର ହନୁମତ ବୀରା ।।
ସଂକଟ ତେ ହନୁମାନ ଛୁଡ଼ାବେ । ମନ କ୍ରମ ବଚନ ଧ୍ୟାନ ଜୋ ଲାବେ ।।

ସବ ପର ରାମ ତପସ୍ଵୀ ରାଜା । ତିନ କେ କାଜ ସକଲ ତୁମ ସାଜା ।।
ଔର ମନୋରଥ ଜୋ କୋଈ ଲାବେ । ସୋଇ ଅମିତ ଜୀବନ ଫଲ ପାବୈ ।।

ଚାରୌ ଜୁଗ ପରତାପ ତୁମ୍ହାରା । ହେଁ ପରସିଦ୍ଧ ଜଗତ ଉଜିୟାରା ।।
ସାଧୁ ସଂତ କେ ତୁମ ରଖିବାରେ । ଅସୁର ନିକଂଦନ ରାମ ଦୁଲାରେ ।।

ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ନୌ ନିଧି କେ ଦାତା । ଅସ ବର ଦୀନ ଜାନକୀ ମାତା ।।
ରାମ ରସାୟନ ତୁମ୍ହରେ ପାସା । ସଦା ରହୋ ରଘୁପତି କେ ଦାସା ।।

ତୁମ୍ହରେ ଭଜନ ରାମ କୋ ପାବେ । ଜନମ ଜନମ କେ ଦୁଖ ବିସରାବେ ।।
ଅଂତ କାଲ ରଘୁବର ପୁର ଜାଇ । ଜହାଁ ଜନ୍ମ ହରିଭକ୍ତ କହାଈ ।।

ଔର ଦେବତା ଚିତ୍ତ ନ ଧର.ଈ । ହନୁମତ ସେଇ ସର୍ବ ସୁଖ କର.ଈ ।।
ସଂକଟ କଟି ମିଟି ସବ ପୀରା । ଜୋ ସୁମିରେ ହନୁମତ ବଲବୀରା ।।

ଜୈ ଜୈ ଜୈ ହନୁମାନ ଗୋସାଈ । କୃପା କରହୁ ଗୁରୁ ଦେବ କୀ ନାଈ ।।
୩୬ ଜୋ ସତ ବାର ପାଠ କର କୋଈ । କୂଟହି ବଂଦି ମହା ସୁଖ ହୋଈ ।।

ଜୋ ୟହ ପଢ଼ି ହନୁମାନ ଚଲୀସା । ହୋୟ ସି ସାଖୀ ଗୌରୀସା ।।
ତୁଲସୀଦାସ ସଦା ହରି ଚେରା । କୀଜୈ ନାଥ ହୃଦୟ ମହଁ ଡେରା ।।

ଦୋହା
ପବନତନୟ ସଂକଟ ହରନ ସଂଗଲ ମୂରତି ରୂପ ।
ରାମ ଲଷନ ସୀତା ସହିତ ହୃଦୟ ବସହୁ ସୁର ରୂପ ||

ଆରତୀ
ସଂଗଲ ମୂରତୀ ମାରୁତ ନଂଦନ ସକଲ ଅମଂଗଲ ମୂଲ ନିକଂଦନ
ପବନତନୟ ସଂତନ ହିତକାରୀ ହୃଦୟ ବିରାଜତ ଅବଧ ବିହାରୀ
ମାତୁ ପିତା ଗୁରୁ ଗଣପତି ସାରଦ ଶିବ ସମେଠି ଶଂଭୂ ଶୁକ ନାରଦ
ଚରନ କମଲ ବିଧୌ ସବ କାହୁ ଦେହୁ ରାମପଦ ନେହୁ ନିବାହୁ
ଜୈ ଜୈ ଜୈ ହନୁମାନ ଗୋସାଈ କୃପା କରହୁ ଗୁରୁ ଦେବ କୀ ନାଈ
ବଂଧନ ରାମ ଲଖନ ବୈଦେହୀ ୟହ ତୁଲସୀ କେ ପରମ ସନେହୀ

|| ସିୟବର ରାମଦ୍ରଜୀ କୀ ଜୟା ||

Hanuman Chalisa in All Language (सम्पूर्ण हनुमान चालीसा सभी भाषाओं में)

Hindi हनुमान चालीसा Hindi PDF
English Hanuman Chalisa English PDF
Gujarati હનુમાન ચાલીસા ગુજરાતી PDF
Marathi हनुमान चालीसा मराठी PDF
Kannada ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸಾ PDF
Malayalam ഹനുമാൻ ചാലിസ PDF
Tamil ஹனுமான் சாலீஸா PDF
Telugu హనుమాన్ చాలీసా PDF
Bengali হানুমান চালিশা PDF

You can download the Hanuman Chalisa Odia PDF format using the link given below.

Hanuman Chalisa Odia Video

2nd Page of ହନୁମାନ ଚଲିସା – Hanuman Chalisa Odia PDF
ହନୁମାନ ଚଲିସା – Hanuman Chalisa Odia
RELATED PDF FILES

ହନୁମାନ ଚଲିସା – Hanuman Chalisa Odia PDF Download Free

1 more PDF files related to ହନୁମାନ ଚଲିସା – Hanuman Chalisa Odia

Hanuman Chalisa Odia PDF

Hanuman Chalisa Odia PDF

Size: 0.06 | Pages: 3 | Source(s)/Credits: odia.org | Language: Odia

Hanuman Chalisa Odia PDF download using the link given below.

Added on 02 Oct, 2021 by Pradeep (13.233.164.178)

REPORT THISIf the purchase / download link of ହନୁମାନ ଚଲିସା – Hanuman Chalisa Odia PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

5 thoughts on “ହନୁମାନ ଚଲିସା – Hanuman Chalisa Odia

Comments are closed.