Shree Hari Kavach Sanskrit PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Shree Hari Kavach Sanskrit

Just like in a battle one would wear body armour to be protected from the enemies, Shri Swaminarayan Bhagwan through this Shri Hari Kavach protects a soul from the all anomalies. You can download Shri Hari Vishnu Kavach in Sanskrit translation good quality pdf or read online for free using link provided below.

Shree Narayan Kavach

BHAKTIDHARMATMAJAM KRUSHNAM,
DVIJENDRAKULABHOOSHANAM;
SAVARNIGOTRATILAKAM,
VANDE SADDHARMARAKSHAM :1:

YOGINDRADUSHCHARACHARAM
SARVASADHUGUNALAYAM;
KANDARPADARPADALANAM
NAISHTHIKAVRATAPOSHAKAM :2:

PRANATARTHIHARAM SWAMI,
SAHAJANANDAMACHYUTAM;
NARAYANAMUNIM NAUMI,
BHAKTIHARSHAVIVARDHANAM :3:

VARNIRAJAM NAMASKRUTYA,
SRHIHARIM DHARMANANDAM;
NITYANANDMUNIRVAKSHYE,
VARMA HARYATMAKAM SUBHAM :4:

AUM ASYA SHREEHARIKAVACHASTOTRA
MALAMANTRASYA VYASAMUNIRRUSHIH,
ANUSHTUP CHHANDAH,
BHAKTIDHARMANANDANAH,
SHREEHARIRDEVATA,
BHAKTIDHARMAVEEVADHANA ITIKILAKAM,
DHARMARAKSHAKA ITI BIJAM,
BRUHADVRATADHARA ITI SHAKTIH,
MAMA SAKLAMMANORATHASIDDHYARTHE
JAPE VINIYOGAH.

Also Check
Shri Narayan Kavach PDF in Hindi
Shree Hari Kavach PDF in English
Shree Hari Kavach PDF in Gujarati
Narayana Kavacham in Teleugu PDF in Telugu

RELATED PDF FILES

Shree Hari Kavach PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of Shree Hari Kavach PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES