Shiva Manasa Puja Stotram (శ్రీ శివ మానస పూజ) Telugu

Shiva Manasa Puja Stotram (శ్రీ శివ మానస పూజ) Telugu PDF download free from the direct link given below in the page.

32 Like this PDF
❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Shiva Manasa Puja Stotram (శ్రీ శివ మానస పూజ) Telugu PDF

శివ మానస పూజ స్తోత్రం అనేది శివుడిని మానసికంగా ఆరాధించే చర్యను వివరించే అందమైన సంస్కృత ప్రార్థన. ఇది 8వ శతాబ్దంలో జీవించిన గొప్ప హిందూ తత్వవేత్త మరియు సాధువు ఆదిశంకరాచార్య స్వరపరిచిన ప్రసిద్ధ భక్తి గీతం.

ఈ స్తోత్రంలో, ఆదిశంకరాచార్య భక్తులను భౌతికమైన అర్పణలు లేదా ఆచారాల అవసరం లేకుండా, వారి మనస్సులో శివుని మానసిక పూజ (ఆరాధన) చేయమని ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఈ శ్లోకం భక్తి యొక్క శక్తిని మరియు పరమాత్మతో అంతర్గత సంబంధాన్ని నొక్కి చెబుతుంది.

Shiva Manasa Puja Stotram Lyrics in Telugu

రత్నైః కల్పితమాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం
నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ |
జాతీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా
దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతామ్ || ౧ ||

సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం
భక్ష్యం పంచవిధం పయోదధియుతం రంభాఫలం పానకమ్ |
శాకానామయుతం జలం రుచికరం కర్పూరఖండోజ్జ్వలం
తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యా ప్రభో స్వీకురు || ౨ ||

ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలం
వీణాభేరిమృదంగకాహలకలా గీతం చ నృత్యం తథా |
సాష్టాంగం ప్రణతిః స్తుతిర్బహువిధా హ్యేతత్సమస్తం మయా
సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో పూజాం గృహాణ ప్రభో || ౩ ||

ఆత్మా త్వం గిరిజా మతిః సహచరాః ప్రాణాః శరీరం గృహం
పూజా తే విషయోపభోగరచనా నిద్రా సమాధిస్థితిః |
సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణవిధిః స్తోత్రాణి సర్వా గిరో
యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనమ్ || ౪ ||

కరచరణ కృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవశంభో || ౫ ||

Download Shiv Manas Puja Stotra with meaning in pdf format through direct link provided below or Chant online.

Also Check
Shiv Manas Puja Stotra | शिव मानस पूजा PDF in Hindi
Shiva Manasa Pooja Stotram PDF in Tamil
Shiva Manasa Pooja Stotram Lyrics PDF in Kannada

PDF's Related to Shiva Manasa Puja Stotram (శ్రీ శివ మానస పూజ)

Download Shiva Manasa Puja Stotram (శ్రీ శివ మానస పూజ) PDF

REPORT THISIf the purchase / download link of Shiva Manasa Puja Stotram (శ్రీ శివ మానస పూజ) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • Mysore Dasara 2023 Program List

  If you need to download the Mysore Dasara 2023 Program List PDF then you have arrived at the right website and you can directly download it from the link given at the bottom of this page. In this PDF you can check the Mysoredasara Program List date with place 2023....

 • PCI Approved College List

  The Pharmacy Council of India (PCI) is a statutory body working under the Ministry of Health and F.W., Government of India. It is constituted under the Pharmacy Act, of 1948 to regulate pharmacy education & practice of the profession in the country. State Pharmacy Councils (SPCs) are constituted u/s 19...

 • Shiv Manas Puja Stotra (शिव मानस पूजा) Hindi

  यह स्तुति भगवान भोलेनाथ की महान उदारता को प्रस्तुत करती है। इस स्तुति को पढ़ते हुए भक्तों द्वारा शिवशंकर को श्रद्धापूर्वक मानसिक रूप से समस्त पंचामृत दिव्य सामग्री समर्पित की जाती है। हम कल्पना में ही उन्हें रत्नजडित सिहांसन पर आसीन करते हैं, दिव्य वस्त्र, भोजन तथा आभूषण आदि अर्पण...

 • Shiva Manasa Pooja Stotram Tamil

  சிவ மானச பூஜை ஸ்தோத்திரம் என்பது சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஆதி சங்கராச்சாரியாரால் இயற்றப்பட்ட ஒரு மரியாதைக்குரிய பாடல் ஆகும். இந்த ஸ்தோத்திரம் சிவபெருமானுக்கு மனதின் மூலம் பிரார்த்தனை செய்வதன் தனித்துவமான மற்றும் ஆழமான வெளிப்பாடாகும். இந்த சக்தி வாய்ந்த ஸ்தோத்திரத்தில், பக்தர்கள் தங்கள் மனதில் சிவபெருமானை வணங்குகிறார்கள், அவருக்கு மலர்கள், தூபங்கள், தீபங்கள் மற்றும் பலவற்றைக் காட்டுகிறார்கள். Lord Shiva Stotram – Shiva Manasa Puja Lyrics in...

 • Shiva Manasa Pooja Stotram Lyrics Kannada

  ಶಿವ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಾವಧಾನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಆಳವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ದೈವಿಕತೆಗೆ ಶರಣಾಗಿಸುತ್ತದೆ....

 • Sri Vishnu Sahasranamam

  The Vishnu Sahasranama has been the subject of numerous commentaries. Adi Shankara wrote a definitive commentary on the sahasranāma in the 8th century which has been particularly influential for many schools of Hinduism even today. Parasara Bhattar, a follower of Ramanuja, wrote a commentary in the 12th century, detailing the...

 • Vishnu Sahasranamam Kannada

  Sree Vishnu Sahasranamam, is a list of 1,000 names (sahasranama) of God Vishnu, one of the main deities in Hinduism and the supreme God in Vaishnavism. It’s also one of the most sacred and popular stotras in Hinduism. You can download the Vishnu Sahasranamam PDF from thee given link at...

 • Vishnu Sahasranamama

  Sree Vishnu Sahasranamam is a list of 1,000 names (sahasranama) of God Vishnu, one of the main deities in Hinduism and the supreme God in Vaishnavism. It’s also one of the most sacred and popular stotras in Hinduism. The Vishnu Sahasranamam as found in the Anushasana Parva of the Mahabharata...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *