Maharashtra Caste List PDF

Maharashtra Caste List PDF download free from the direct link given below in the page.

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Maharashtra Caste List in Marathi

If you need a Maharashtra Caste List PDF then you have arrived at the right website. The Maratha caste is originally formed from the amalgamation of families from the peasant (Kunbi), shepherd (Dhangar), blacksmith (Lohar), Sutar (carpenter), Bhandari, Thakar and Koli castes in Maharashtra. Many of them took to military service in the 16th century such as the Deccan sultanates or the Mughals.

According to the Maharashtrian historian B. R. Sunthankar, and scholars such as Rajendra Vora, the “Marathas” are a “middle-peasantry” caste that formed the bulk of the Maharashtrian society together with the other Kunbi peasant caste. Vora adds that the Maratha caste is the largest caste in India and dominates the power structure in Maharashtra because of their numerical strength, especially in the rural society.

Maharashtra Caste List 2023

Maharashtra ST Caste List
S.N.Caste / Community
1Andh
2Baiga
3Barda
4Bavacha, Bamcha
5Bhaina
6Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Pando
7Bhattra
8Bhil, Bhil Garasia, Dholi Bhil, Dungri Bhil, Dungri Garasia, Mewasi Bhil, Rawal Bhil, Tadvi Bhil, Bhagalia, Bhilala, Pawra, Vasava, Vasave
9Bhunjia
10Binjhwar
11Birhul, Birhor
12Omitted
13Dhanka, Tadvi, Tetaria, Valvi
14Dhanwar
15Dhodia
16Dubla, Talavia, Halpati
17Gamit, Gamta, Gavit, Mavchi, Padvi
18Gond, Rajgond, Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Koilabhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond Gowari, Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Naikpod, Nagwanshi, Ojha, Raj, Sonjhari Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria
19Halba, Halbi
20Kamar
21Kathodi, Katkari, Dhor Kathodi, Dhor Kathkari, Son Kathodi, Son Katkari
22Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri
23Khairwar
24Kharia
25Kokna, Kokni, Kukna
26Kol
27Kolam, Mannervarlu
28Koli Dhor, Tokre Koli, Kolcha, Kolgha
29Koli Mahadev, Dongar Koli
30Koli Malhar
31Kondh, Khond, Kandh
32Korku, Bopchi, Mouasi, Nihal, Nahul, Bondhi, Bondeya
33Koya, Bhine Koya, Rajkoya
34Nagesia, Nagasia
35Naikda, Nayaka, Cholivala Nayaka, Kapadia Nayaka, Mota Nayaka, Nana Nayaka
36Oraon, Dhangad
37Pardhan, Pathari, Saroti
38Pardhi, Advichincher, Phans Pardhi, Phanse Pardhi, Langoli Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Shikari, Takankar, Takia
39Parja
40Patelia
41Pomla
42Rathawa
43Sawar, Sawara
44Thakur, Thakar, Ka Thakur, Ka Thakar, Ma Thakur, Ma Thakar
45Omitted
46Varli
47Vitolia, Kotwalia, Barodia
Maharashtra SC Caste List
1Ager
2Anamuk
3Aray Mala
4Arwa Mala
5Bahna, Bahana
6Bakad, Bant
7Balahi, Balai
8Basor, Burud, Bansor, Bansodi, Basod
9Beda Jangam, Budga Jangam
10Bedar
11Bhambi, Bhambhi, Asadaru, Asodi, Chamadia, Chamar, Chamari, Chambhar, Chamgar, Haralayya, Harali, Khalpa, Machigar, Mochigar, Madar, Madig, Mochi, Telegu Mochi, Kamati Mochi, Ranigar, Rohidas, Nona, Ramnami, Rohit, Samgar, Samagara, Satnami, Surjyabanshi, Surjyaramnami, Charmakar, Pardeshi Chamar;
12Bhangi, Mehtar, Olgana, Rukhi, Malkana, Halalkhor, Lalbegi, Balmiki, Korar, Zadmalli, Hela
13Bindla
14Byagara
15Chalvadi, Channayya
16Chenna Dasar, Holaya Dasar, Holeya Dasari
17Dakkal, Dokkalwar
18Dhor, Kakkayya, Kankayya, Dohor
19Dom, Dumar
20Ellamal var, Yellammalawandlu
21Ganda, Gandi
22Garoda, Garo
23Ghasi, Ghasia
24Halleer
25Halsar, Haslar, Hulasvar, Halasvar
26Holar, Valhar
27Holaya, Holer, Holeya, Holiya
28Kaikadi (in Akola, Amravati, Bhandara, Buldana, Nagpur, Wardha and Yavatmal districts and Chandrapur district, other than Rajura tahsil)
29Katia, Patharia
30Khangar, Kanera, Mirdha
31Khatik, Chikwa, Chikvi
32Kolupulvandlu
33Kori
34Lingader
35Madgi
36Madiga
37Mahar, Mehra, Taral, Dhegu Megu
38Mahyavanshi, Dhed, Vankar, Maru Vankar
39Mala
40Mala Dasari
41Mala Hannai
42Mala Jangam
43Mala Masti
44Mala Sale, Netkani
45Mala Sanyasi
46Mang, Matang, Minimadig, Dankhni Mang, Mang Mahashi, Madari, Garudi, Radhe Mang
47Mang Garodi, Mang Garudi
48Manne
49Mashti
50Meghval, Menghvar
51Mitha Ayyalvar
52Mukri
53Nadia, Hadi
54Pasi
55Sansi
56Shenva, Chenva, Sedma, Ravat
57Sindhollu, Chindollu
58Tirgar, Tirbanda
59Turi.
Maharashtra Central OBC Caste List
1Alitkar
2Bagdi
3Badia
4Bajania
5Bajigar
6Buttal
7Bhand
8Bhavaiya Targala
9Bhavin
10Bhisti or Pakhali
11Bari or Barai
12Baria, Koli Baria
13Basdewa/Vasudeva
14Bhadbhunja, Bhurjawa, Bhurji, Bharadbhunga, Bhuranji, Bhunj, Bhujwa
15Bhanta
16Bhaat
17Chamtha
18Chandalgada/Chandalagade
19Charan or Gadhavi
20Charodi
21Chippa
22Das or Dangdidas
23Dabgar
24Depala
25Devli
26Devdig, Dewadiga
27Dholi
28Dhangar, Dhangari, Dange, Dongari
29Devanga
30Gandharap
31Gujrath Baori
32Gadaria
33Gadri
34Gadhavi
35Garpagri, Garpagari
36Gochaki
37Gurou/Gurav
38Gawli, Muslim Gawli
39Gavandi, Gujar Kadiya
40Halepaik
41Hatkar/Hatker
42Jagiasi
43Jajak
44Jatiya
45Jatigar
46Javeri
47Jogi
48Jogin
49Johari
50Julaha, Momin, Julaha-Ansari, Momin-Ansari
51Jangam
52Jingar
53Jhadi
54Kammi
55Kapdi
56Entry has been adjusted in the new entry No. 65
57Khati
58Entry has been adjusted in the new entry No. 65
59Kongadi
60Korchar
61Kachora
62Kadera
63Kamati
64Kasbi
65Koli Christian Koli Chumble, Gabit, Kharwa or Kharwi, Machimar Koli, Mangela/Mangala, Panbhare (Panbhari) Son Koli, Koli Suryavamshi Vaiti, Ahir Koli, Pan Koli, Bari, Khandeshi Koli, Kharva or Kharvi, Koli (other than included in ST)
66Koshti, Halba Koshti, Ladkoshti, Gadhewal Koshti, Jainkoshti, Salevar, Padmashali, Chanewar/Channewar/Chenewar
67Kuchbandh
68Kuchhria
69Kumbhar/Kumhar
70Kunbi, Lewa Kunbi, Lewa Patil, Lewa Patidar, Kurmi
71Kurmar, Kurba, Kurubar
72Kachi, Kachhi, Kachhia
73Kathi
74Kasar, Kasera, Kanchar, Kachari
75Labha
76Ladia Ladhia Lari/Laria
77Ladaff Laddaf
78Lakhera
79Lohar, Lohar- Gada, Dodi, Khatawali, Panchal
80Machhi, Machimmar (Daldi)
81Manbhav
82Entry has been adjusted in the new entry No. 65
83Marwar Baori
84Me
85Mina
86Mahli, Mhali
87Medar
88Mahali
89Mitha
90Mathura
91Namdhari
92Namdhari Paik
93Nirshikari
94Navi, Nhavi/Nai/Nabhik, Hajam, Kalseru, Navliga, Kanshi, Valand
95Nethura
96Nonia, Lonia, Luniya, Nuniya
97Naqashi/Naqqashi
98Neeli
99Neelkanti
100Nekar Jada

Maharashtra Caste List in Marathi

महाराष्ट्र राज्य के जनरल कास्ट कैटेगरी में निम्नलिखित जातियों का नाम आता है.

क्रमांकजातीतत्सम
गोसावी1) बावा 2) बैरागी 3) भारती 4) गिरी गोसावी 5) भारती गोसावी 6) सरस्वती पर्वत 7) सागर 8) बान किंवा वान 9) तीर्थ आश्रम 10) अरण्य घरभारी 11) संन्यासी 12) नाथपंथी गोसावी 13) पुरी
बेलदारओड, मुस्लिम बेलदार, कापेवार, मुन्नर कापेवार, मुन्नर कापु, तेलंगा, तेलगी, पेंटरेडडी, बुकेकरी, मुस्लिम राज, मुसलमान राज, मुस्लिम मेमार, मेमार, मुस्लिम गवंडी (शा. नि. दि .30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट ), कुमावत ( शा.नि. दि.०४ जून २०१९ नुसार समाविष्ट)
भराडीअ) बाळ संतोशी ब) किंगरीवाले क) नाथबावा ड) नाथ जोगी, गारपगारी इ) नाथपंथी डवरी गोसावी ई) नाथ, जोगी, नाथपंथी उ) डवरी
भुतेभोपे
**———– (कंजार भाट)
चित्रकथी————
गारुडीसापगारुडी (मुस्लिम धर्मियांसह)
लोहारघिसाडी, घिसाडी लोहार किंवा गाडी लोहार किंवा चितोडी लोहार, रजपूत लोहार, पांचाळ लोहार, खाती, खातवाढी, जिनगर, चितोडीया-लोहार, चितारी / जिनगर (शा. नि. दि . 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट)
गोल्लागोल्लेवार, गोलेर, गोलकर
१०गोंधळी——–कदम गोंधळी,रेणुराई गोंधळी, खिवारी गोंधळी.
११गोपाळअ) गोपाळ भोरपी ब) खेळकरी गोपाळ ( शा. नि. दि. 4 सप्टेंबर 2014 प्रमाणे सुधारित जात)
१२हेळवे12) हिलव
१३जोशीअ) बुडबुडकी, ब) डमरुवाले, क) कुडमुडे, ड) मेंढगी, इ) सरोदे, सरोदी, फ) सहदेव जोशी, म) सरवदे, ह) सरोदा
१४काशी कापडी———–
१५कोल्हाटीडोंबारी
१६मैराळअ) दांगट, ब) वीर
१७मसनजोगी1)सुदगडसिद्ध, 2) मपनजोशी, 3) शारदाकार / शार्दाकार / शारदाकाळ / बालासंतु
१८नंदीवालेतिरमल
१९पांगूळ————
२०रावळराऊळ किंवा रावळयोगी
२१सिक्कलगरकटारी, सेक्क्लगर (मुस्लिम धर्मिय), शिख-शिकलीगार, शिख-शिकलीकर, कातारी शिकलगार, मुस्लिम शिकलगार, शिकलीगार, शिकलीगर, शिकलगार, शिकीलगर, श्किलकर, शिकलीकर, शिकलकरी, सिकलकर, सिकलीकर, सिकीलगर, सिकीलकर, सिकलीघर, सिक्कलकर, सिकलीगर, सिकलगर, सिक्कलीगर, सायकलगर, सैकलकर,सैकलगर, कातारी-शिकलकर (शिकलीकरी) हिंदू धर्मीयांसह (शा. नि. दि . 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट)
२२वगळले———- (ठाकर –रत्‍नागिरी जिल्हा)
२३वैदू———–
२४वासुदेव———
२५भोई1) झिंगा भोई 2) परदेशी भोई 3) राजभोई 4) भोई 5) कहार 6) गोडिया कहार 7) धुरिया कहार 8) किरात 9) मछुआ 10) मांझी 11) जातिया 12) केवट 13) ढीवर 14) धीवर 15) धीमर 16) पालेवार 17) मछेंद्र 18) नावाडी, भोई नावाडी, तारु-नावाडी 19) मल्हार 20) मल्हाव 21) बोई 22) गाढव भोई 23) खाडी भोई 24) खारे भोई 25) ढेवरा 26) भनारा, भनारी, भनारे 27) निषाद 28) मल्ला 29) मल्लाह 30) नाविक 31) ओडा 32) ओडेवार 33) ओडेलू 34) बेस्तार 35) बेस्ता 36) बेस्ती 37) बेस्तालू 38) भनार 39)भूरे (शा. नि. दि 30 जानेवारी, 2014 प्रमाणे समा‍विष्ट )
२६बहुरुपीअ) बोहरशी, ब) बहुरुपिया, क) भोरपी, ड) रायरंध्र, इ) अय्यार व अय्यारी
२७ठेलारी (धुळे, नाशिक, जळगाव, व औरंगाबाद जिल्हयात)————-
२८ओतारीअ) ओतनकर, ब) ओतकर, क) वतारी, ड) ओझारी इ) वतकर, वतकरी, वतनकर, वतोकर, ओतकरी, ओतोकारइ वतोकार

Download the Maharashtra Caste List PDF format using the link given below.

2nd Page of Maharashtra Caste List PDF
Maharashtra Caste List

Maharashtra Caste List PDF Free Download

REPORT THISIf the purchase / download link of Maharashtra Caste List PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • 96 Kuli Maratha Surname List (96 कुळी मराठा आडनाव यादी) Marathi

  Marathas are subdivided into 96 different clans, known as the 96 Kuli Marathas or Shahānnau Kule. Three clan lists exist but the general body of lists are often at great variance from each other. These lists were compiled in the 19th century. There is not much social distinction between the...

 • BMC Election 2022 Ward Reservation List Marathi

  The Maharashtra State Election Commission has released the BMC Election 2022 Ward Reservation List for the 236 ward reservations in the much-delayed Mumbai civic body election will be held on Tuesday at Bandra’s Rangsharda auditorium. The SEC has already accepted the draft of electoral ward boundaries demarcation. The total electoral...

 • Caste Certificate Form Maharashtra Marathi

  A caste certificate is documentary proof that certifies that an individual belongs to a particular caste. A caste certificate is an essential document through which the citizens of Maharashtra state can avail of various kinds of benefits. Caste certificate provides reservation quota in the government jobs as well as job...

 • GDS 5th Merit List 2023

  India Post Recruitment Board has released the GDS 5th Merit List 2023 PDF from the official website indiapostgdsonline.gov.in or it can be directly downloaded from the link given at the bottom of this page. After the release of Gramin Dak Sevak’s 4th Merit List, all the candidates are frequently looking...

 • India Post GDS 4th Merit List 2023

  Indian Post Recruitment Department has released the Post Office GDS 4th Merit List 2023 from the official website https://indiapostgdsonline.gov.in or it can be directly downloaded from the link given at the bottom of this page. You can download the PDF of Post Office GDS 4th Merit List in high-quality and...

 • List of Important Amendments in Indian Constitution

  There are 105th Amendments in the Indian Constitution by the Indian Government.  All these amendments have brought significant changes in the course of Indian Polity. The 105th Amendment of Indian Constitution was imposed in the year 2021, The 127th Constitutional Amendment Bill included the 105th Amendment Act. The Constitution spells...

 • Maharashtra Caste Certificate Form

  A caste certificate is documentary proof that certifies that an individual belongs to a particular caste. A caste certificate is an essential document through which the citizens of Maharashtra state can avail of various kinds of benefits. Caste certificate provides reservation quota in the government jobs as well as job...

 • Maharashtra OBC Caste List

  The OBC (Other Backward Classes) community in Maharashtra encompasses a diverse range of castes, and some of the prominent ones, as mentioned, include Wanjari, Mali, Teli, Dhangar, and Kunbi (a sub-caste of Marathas). Members of these communities are eligible for reservation benefits and other affirmative action measures aimed at addressing...

 • Maharashtra Ramai Awas Yojana Marathi

  Maharashtra govt. has sanctioned more than 1 lakh homes under Ramai Awas Yojana for poor families belonging to scheduled castes and nav buddha caste.