Shabdanchya Jati in Marathi PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Shabdanchya Jati in Marathi

शब्दांच्या जाती हा प्रकार मराठी व्याकरणाचा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. स्पर्धा परीक्षा असो कि शालेय परीक्षा व्याक्रणामध्ये यावर आधारित प्रश्न हे ठरलेले असतात. आणि त्यावर असलेले गुण गमावणे म्हणजे आलेली सुवर्ण संधी सोडून देणे होय. या साठीच फक्त एकदा तरी शब्दांची जाती त्यांचे प्रकार याबद्दल विस्तारित माहिती वाचून काढणे आवश्यक ठरते आजच्या या पोस्ट मध्ये आम्ही तुमच्यासाठी Shabdanchya Jati आणि त्याचे प्रकार या बद्दल विस्तरित माहिती बघणार आहोत.

शब्दांच्या जाती” (Shabdanchya Jati) म्हणजे व्याकरणातील विभिन्न प्रकारच्या शब्दांच्या गटांची विशेषता किंवा वर्गीकरण. मराठी व्याकरणानुसार, शब्द विभागले जातात्मक आहे आणि त्याच्या विशेष गुणस्त्रुतींच्या कारणे त्याच्या जातीच्या शब्दांमध्ये विविधता आणि विभिन्न गुण सापडते.

शब्दांच्या जातींच्या प्रकार:

जाती (Part of Speech) वर्णन (Description) उदाहरण (Examples)
नामपद (Noun) व्यक्ती, वस्त्र, स्थान, गोष्टी, वस्तुच्या नावे “कोण?” “कुठे?” “काय?”
क्रियापद (Verb) वर्क किंवा क्रिया सुचले जातात “जाऊन आहे,” “खेळून आहे,” “पाहिजे आहे,”
गुणवाचक (Adjective) शब्दांच्या जातीतल्या शब्दांना विशेषता देणारे शब्द “सुंदर,” “मोठा,” “लाल,”
गणनापद (Numeral) संख्या व्यक्त केल्या जातात “एक,” “दोन,” “तीन,”
सर्वनाम (Pronoun) व्यक्ती किंवा वस्तूसाठी प्रतिस्थापक असतात “तो,” “ती,” “ते,”
क्रियाप्रयोग (Verb Tense) क्रियाच्या कालानुसार प्रतिस्थापन “खेळतो,” “खेळताना,” “खेळलेला,”
विशेषण (Adverb) विशेष क्रियांसाठी किंवा क्रियापदांच्या विशेष प्रकार “आवश्यकतेने,” “वेगवेगळ्या,” “धीरे,”
सम्बोधन (Interjection) भाष्यात भावना, अद्भुतता, किंवा आकर्षण व्यक्त करतात “वाह,” “अरे,” “हे,”
2nd Page of Shabdanchya Jati in Marathi PDF
Shabdanchya Jati in Marathi

Shabdanchya Jati in Marathi PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of Shabdanchya Jati in Marathi PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.