Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam PDF Telugu

Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam Telugu PDF Download

Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam in Telugu PDF download link is available below in the article, download PDF of Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam in Telugu using the direct link given at the bottom of content.

6 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

Vinayaka Chavithi Ashtothram in Telugu Telugu PDF

Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam PDF Download in Telugu for free using the direct download link given at the bottom of this article.

The Chaturthi Tithi, Shukla Paksha (waxing phase of the Moon) in the month of Bhadrapada was the day when Lord Shiva and Mata Parvati’s son, Ganesha, came into being. By chanting these magical names of Lord Ganpati, you can get everything that you want in your life.

There are as many as 1008 names of Lord Ganesha. However, the set of 108 names is referred to as the Ashtottara Shatanamavali. This Ganesh Chaturthi, chant the 108 names of Lord Ganesha while performing the puja to seek the blessings of the deity.

శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి | Vinayaka Chavithi Ashtottaram Telugu PDF

 1. ఓం గజాననాయ నమః
 2. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
 3. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః
 4. ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః
 5. ఓం ద్వైమాతురాయ నమః
 6. ఓం ద్విముఖాయ నమః
 7. ఓం ప్రముఖాయ నమః
 8. ఓం సుముఖాయ నమః
 9. ఓం కృతినే నమః
 10. ఓం సుప్రదీప్తాయ నమః
 11. ఓం సుఖనిధయే నమః
 12. ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః
 13. ఓం సురారిఘ్నాయ నమః
 14. ఓం మహాగణపతయే నమః
 15. ఓం మాన్యాయ నమః
 16. ఓం మహాకాలాయ నమః
 17. ఓం మహాబలాయ నమః
 18. ఓం హేరంబాయ నమః
 19. ఓం లంబజఠరాయ నమః
 20. ఓం హ్రస్వ గ్రీవాయ నమః
 21. ఓం ప్రథమాయ నమః
 22. ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
 23. ఓం ప్రమోదాయ నమః
 24. ఓం మోదకప్రియాయ నమః
 25. ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః
 26. ఓం విఘ్నహంత్రే నమః
 27. ఓం విశ్వనేత్రే నమః
 28. ఓం విరాట్పతయే నమః
 29. ఓం శ్రీపతయే నమః
 30. ఓం వాక్పతయే నమః
 31. ఓం శృంగారిణే నమః
 32. ఓం ఆశ్రిత వత్సలాయ నమః
 33. ఓం శివప్రియాయ నమః
 34. ఓం శీఘ్రకారిణే నమః
 35. ఓం శాశ్వతాయ నమః
 36. ఓం బల్వాన్వితాయ నమః
 37. ఓం బలోద్దతాయ నమః
 38. ఓం భక్తనిధయే నమః
 39. ఓం భావగమ్యాయ నమః
 40. ఓం భావాత్మజాయ నమః
 41. ఓం అగ్రగామినే నమః
 42. ఓం మంత్రకృతే నమః
 43. ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః
 44. ఓం సర్వాయ నమః
 45. ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః
 46. ఓం సర్వకర్త్రే నమః
 47. ఓం సర్వనేత్రే నమః
 48. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః
 49. ఓం సర్వసిద్ధయే నమః
 50. ఓం పంచహస్తాయ నమః
 51. ఓం పార్వతీనందనాయ నమః
 52. ఓం ప్రభవే నమః
 53. ఓం కుమారగురవే నమః
 54. ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః
 55. ఓం కాంతిమతే నమః
 56. ఓం ధృతిమతే నమః
 57. ఓం కామినే నమః
 58. ఓం కపిత్థఫలప్రియాయ నమః
 59. ఓం బ్రహ్మ చారిణే నమః
 60. ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః
 61. ఓం మహోదరాయ నమః
 62. ఓం మదోత్కటాయ నమః
 63. ఓం మహావీరాయ నమః
 64. ఓం మంత్రిణే నమః
 65. ఓం మంగళసుస్వరాయ నమః
 66. ఓం ప్రమదాయ నమః
 67. ఓం జ్యాయసే నమః
 68. ఓం యక్షకిన్నర సేవితాయ నమః
 69. ఓం గంగాసుతాయ నమః
 70. ఓం గణాధీశాయ నమః
 71. ఓం గంభీరనినదాయ నమః
 72. ఓం వటవే నమః
 73. ఓం పరస్మే నమః
 74. ఓం జ్యోతిషే నమః
 75. ఓం ఆక్రాంతపదచిత్ప్రభవే నమః
 76. ఓం అభీష్టవరదాయ నమః
 77. ఓం మంగళప్రదాయ నమః
 78. ఓం అవ్యక్త రూపాయ నమః
 79. ఓం పురాణపురుషాయ నమః
 80. ఓం పూష్ణే నమః
 81. ఓం పుష్కరోత్షిప్త వారణాయ నమః
 82. ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః
 83. ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః
 84. ఓం అపాకృతపరాక్రమాయ నమః
 85. ఓం సత్యధర్మిణే నమః
 86. ఓం సఖ్యై నమః
 87. ఓం సారాయ నమః
 88. ఓం సరసాంబునిధయే నమః
 89. ఓం మహేశాయ నమః
 90. ఓం విశదాంగాయ నమః
 91. ఓం మణికింకిణీమేఖలాయ నమః
 92. ఓం సమస్తదేవతామూర్తయే నమః
 93. ఓం సహిష్ణవే నమః
 94. ఓం బ్రహ్మవిద్యాది దానభువే నమః
 95. ఓం జిష్ణువే నమః
 96. ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః
 97. ఓం భక్తజీవితాయ నమః
 98. ఓం జీవతమన్మధాయ నమః
 99. ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమః
 100. ఓం సతతోత్థితాయ నమః
 101. ఓం విష్వగ్ధృశే నమః
 102. ఓం విశ్వరక్షావిధానకృతే నమః
 103. ఓం కళ్యాణ గురవే నమః
 104. ఓం ఉన్మత్తవేషాయ నమః
 105. ఓం పరజయినే నమః
 106. ఓం సమస్తజగదాధారాయ నమః
 107. ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయ నమః
 108. ఓం శ్రీ వినాయకాయ నమః

Ganesha Ashtottara Sata Namavali

Om Gajananaya Namah|
Om Ganadhyakshaya Namah|
Om Vighnarajaya Namah|
Om Vinayakaya Namah|
Om Dvaimaturaya Namah|
Om Dwimukhaya Namah|
Om Pramukhaya Namah|
Om Sumukhaya Namah|
Om Kritine Namah|
Om Supradipaya Namah| 10

Om Sukhanidhaye Namah|
Om Suradhyakshaya Namah|
Om Surarighnaya Namah|
Om Mahaganapataye Namah|
Om Manyaya Namah|
Om Mahakalaya Namah|
Om Mahabalaya Namah|
Om Herambaya Namah|
Om Lambajatharayai Namah|
Om Haswa Grivaya Namah| 20

Om Mahodaraya Namah|
Om Madotkataya Namah|
Om Mahaviraya Namah|
Om Mantrine Namah|
Om Mangala Swaraya Namah|
Om Pramadhaya Namah|
Om Prathamaya Namah|
Om Prajnaya Namah|
Om Vighnakartre Namah|
Om Vignahartre Namah| 30

Om Vishwanetre Namah|
Om Viratpataye Namah|
Om Shripataye Namah|
Om Vakpataye Namah|
Om Shringarine Namah|
Om Ashritavatsalaya Namah|
Om Shivapriyaya Namah|
Om Shighrakarine Namah|
Om Shashwataya Namah|
Om Bala Namah| 40

Om Balotthitaya Namah|
Om Bhavatmajaya Namah|
Om Purana Purushaya Namah|
Om Pushne Namah|
Om Pushkarotshipta Varine Namah|
Om Agraganyaya Namah|
Om Agrapujyaya Namah|
Om Agragamine Namah|
Om Mantrakrite Namah|
Om Chamikaraprabhaya Namah| 50

Om Sarvaya Namah|
Om Sarvopasyaya Namah|
Om Sarva Kartre Namah|
Om Sarvanetre Namah|
Om Sarvasiddhipradaya Namah|
Om Siddhaye Namah|
Om Panchahastaya Namah|
Om Parvatinandanaya Namah|
Om Prabhave Namah|
Om Kumaragurave Namah| 60

Om Akshobhyaya Namah|
Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah|
Om Pramodaya Namah|
Om Modakapriyaya Namah|
Om Kantimate Namah|
Om Dhritimate Namah|
Om Kamine Namah|
Om Kapitthapanasapriyaya Namah|
Om Brahmacharine Namah|
Om Brahmarupine Namah| 70

Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah|
Om Jishnave Namah|
Om Vishnupriyaya Namah|
Om Bhakta Jivitaya Namah|
Om Jitamanmadhaya Namah|
Om Aishwaryakaranaya Namah|
Om Jyayase Namah|
Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah|
Om Ganga Sutaya Namah|
Om Ganadhishaya Namah| 80

Om Gambhira Ninadaya Namah|
Om Vatave Namah|
Om Abhishtavaradaya Namah|
Om Jyotishe Namah|
Om Bhktanidhaye Namah|
Om Bhavagamyaya Namah|
Om Mangalapradaya Namah|
Om Avyaktaya Namah|
Om Aprakrita Parakramaya Namah|
Om Satyadharmine Namah| 90

Om Sakhaye Namah|
Om Sarasambunidhaye Namah|
Om Maheshaya Namah|
Om Divyangaya Namah|
Om Manikinkini Mekhalaya Namah|
Om Samasta Devata Murtaye Namah|
Om Sahishnave Namah|
Om Satatotthitaya Namah|
Om Vighatakarine Namah|
Om Vishwagdrishe Namah| 100

Om Vishwarakshakrite Namah|
Om Kalyanagurave Namah|
Om Unmattaveshaya Namah|
Om Aparajite Namah|
Om Samsta Jagadadharaya Namah|
Om Sarwaishwaryapradaya Namah|
Om Akranta Chida Chitprabhave Namah|
Om Shri Vighneshwaraya Namah| 108

You can also read Shri Ganesha Ashtottara in Different languages

Tamil Language- Download PDF 

Kannada Language – Download PDF

Download the Vinayaka (Ganesha) Ashtottharam Telugu PDF format using the link given below.

Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam PDF - 2nd Page
Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam PDF - PAGE 2

Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If Vinayaka (Ganesha) Ashtotharam is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *