ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ (Japji Sahib Path) Punjabi

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ (Japji Sahib Path) Punjabi PDF download free from the direct link given below in the page.

148 Like this PDF
❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Japji Sahib Path Punjabi PDF

Japji Sahib is believed to be the first composition of Guru Nanak and is considered the comprehensive essence of Sikhism. It is regarded amongst the most important Bani or ‘set of verses’ by the Sikhs, as it is the first Bani in Nitnem. Notable is Nanak’s discourse on ‘what is true worship’ and what is the nature of God’.

Japji Sahib is a Sikh prayer, that appears at the beginning of the Guru Granth Sahib – the scripture of the Sikhs was composed by Guru Nanak, the founder of Sikhism. It begins with Mool Mantra and then follows 38 Saudis (stanzas) and completed with a final Salok at the end of this composition.

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ PDF (Japji Sahib Path in Punjabi)

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ॥ ਜਪੁ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥ ੧॥

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ॥ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ॥ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ॥ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ॥ ੧॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ॥ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ॥ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ॥ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ॥ ੨॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ॥ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ॥ ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ॥ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ॥ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ॥ ………………………………………………………… to read full path of Japji Sahib in Punjabi download the file in PDF format from the link given at the bottom of this page

Jap Ji Sahib is a prayer at the beginning of the Sri Guru Granth Sahib, considered the holy scripture of Sikhs. It was composed by Guru Nanak Dev Ji, the first Guru in the line of ten Sikh Gurus. Jap Ji Sahib begins with Mool Mantra and is followed by 38 Paris (stanzas) and ends with a final Salok at the end of this composition. Jap Ji Sahib is believed to be the first composition of Guru Nanak and is now considered the comprehensive essence of the Sikh faith. It is regarded amongst the most important Bani or ‘set of verses’ by the Sikhs, as it is the first Bani in Nitnem.

Download the Japji Sahib Path in PDF format using the link given below.

2nd Page of ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ (Japji Sahib Path) PDF
ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ (Japji Sahib Path)

Download ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ (Japji Sahib Path) PDF

REPORT THISIf the purchase / download link of ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ (Japji Sahib Path) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

  • Rehras Sahib (ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ) Punjabi

    Rehras Sahib is commonly known as Sodar Rehras, is the daily evening prayer of the Sikhs religion and is part of Nitnem. It includes hymns from Guru Granth Sahib Ji and Dasam Granth Ji. Reciting of Rehras Sahib path daily helps you to make strong or recite when you are...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *