ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path PDF Punjabi

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path Punjabi PDF Download

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path in Punjabi PDF download link is available below in the article, download PDF of ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path in Punjabi using the direct link given at the bottom of content.

135 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path Punjabi PDF

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path PDF Download in Punjabi for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Japji Sahib is believed to be the first composition of Guru Nanak and is considered the comprehensive essence of Sikhism. It is regarded amongst the most important Bani or ‘set of verses’ by the Sikhs, as it is the first Bani in Nitnem. Notable is Nanak’s discourse on ‘what is true worship’ and what is the nature of God’.

Japji Sahib is a Sikh prayer, that appears at the beginning of the Guru Granth Sahib – the scripture of the Sikhs was composed by Guru Nanak, the founder of Sikhism. It begins with Mool Mantra and then follows 38 Saudis (stanzas) and completed with a final Salok at the end of this composition.

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path in Punjabi

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ॥ ਜਪੁ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ॥ ੧॥

ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ॥ ਚੁਪੈ ਚੁਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ॥ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ॥ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ॥ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ॥ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ॥ ੧॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੁ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹੁਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ॥ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਅਹਿ॥ ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ॥ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ॥ ੨॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੁ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੁ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੁ ਵੀਚਾਰੁ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨੁ ਖੇਹ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰਿ॥ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ॥ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ॥ ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ॥ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ॥ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ॥ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ॥ ………………………………………………………… to read full path of Japji Sahib in Punjabi download the file in PDF format from the link given at the bottom of this page

Jap Ji Sahibis a prayer at the beginning of the Sri Guru Granth Sahib, considered the holy scripture of Sikhs. It was composed by Guru Nanak Dev Ji, the first Guru in the line of ten Sikh Gurus. Jap Ji Sahib begins with Mool Mantra and is followed by 38 pauris (stanzas) and ends with a final Salok at the end of this composition. Jap Ji Sahib is believed to be the first composition of Guru Nanak and is now considered the comprehensive essence of Sikh faith. It is regarded amongst the most important Bani or ‘set of verses’ by the Sikhs, as it is the first Bani in Nitnem.

Download the Japji Sahib Path in PDF format using the link given below.

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ  | Japji Sahib Path PDF - 2nd Page
ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path PDF - PAGE 2

ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If ਜਪੁ ਜੀ ਸਾਹਿਬ | Japji Sahib Path is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *