Ganesha Ashtothram Shatanamavali Sanskrit PDF

Ganesha Ashtothram Shatanamavali Sanskrit PDF download free from the direct link given below in the page.

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Ganesha Ashtothram Shatanamavali Sanskrit

Ganesha Ashtottara Shatanamavali PDF has 108 holy names of Lord Ganpati, If you chant these names every day in your Puja, you will get all types of luxury in your life. Lord Ganesha also increases the level of understanding within a person.

Ganesha Ashtottara Shatanamavali is one of the most important hymns dedicated to Lord Ganesha. Devotees of Lord Ganesha also chant Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit PDF on the Day of Ganesha Chaturthi.

Ganesha Ashtottara Shatanamavali

ॐ गजाननाय नमः । गणाध्यक्षाय । विघ्नराजाय । विनायकाय ।
द्वैमातुराय । सुमुखाय । प्रमुखाय । सन्मुखाय । कृतिने ।
ज्ञानदीपाय । सुखनिधये । सुराध्यक्षाय । सुरारिभिदे ।
महागणपतये । मान्याय । महन्मान्याय । मृडात्मजाय । पुराणाय । -
पुराणपुरुषाय पुरुषाय । पूष्णे नमः ॥ २०॥

ॐ पुष्करिणे नमः । पुण्यकृते । अग्रगण्याय । अग्रपूज्याय । अग्रगामिने ।
चामीकरप्रभाय । सर्वस्मै । सर्वोपास्याय । सर्वकर्त्रे । सर्वनेत्रे ।
सर्वसिद्धिप्रदाय । सर्वसिद्धाय । सर्ववन्द्याय । महाकालाय ।
महाबलाय । हेरम्बाय । लम्बजठराय । ह्रस्वग्रीवाय ।
महोदराय नमः ॥ ४०॥

ॐ मदोत्कटाय नमः । महावीराय । मन्त्रिणे । मङ्गलदाय ।
प्रमथाचार्याय । प्राज्ञाय । प्रमोदाय । मोदकप्रियाय । धृतिमते ।
मतिमते । कामिने । कपित्थप्रियाय । ब्रह्मचारिणे । ब्रह्मरूपिणे ।
ब्रह्मविदे । ब्रह्मवन्दिताय । जिष्णवे । विष्णुप्रियाय । भक्तजीविताय ।
जितमन्मथाय नमः ॥ ६०॥

ॐ ऐश्वर्यदाय नमः । गुहज्यायसे । सिद्धिसेविताय । विघ्नकर्त्रे ।
विघ्नहर्त्रे । विश्वनेत्रे । विराजे । स्वराजे । श्रीपतये । वाक्पतये ।
श्रीमते । श‍ृङ्गारिणे । श्रितवत्सलाय । शिवप्रियाय । शीघ्रकारिणे ।
शाश्वताय । शिवनन्दनाय । बलोद्धाय । भक्तनिधये ।
भावगम्याय नमः ॥ ८०॥

ॐ भवात्मजाय नमः । महते । मङ्गलदायिने । महेशाय । महिताय ।
सत्यधर्मिणे । सदाधाराय । सत्याय । सत्यपराक्रमाय । शुभाङ्गाय ।
शुभ्रदन्ताय । शुभदाय । शुभविग्रहाय । पञ्चपातकनाशिने ।
पार्वतीप्रियनन्दनाय । विश्वेशाय । विबुध आराध्यपदाय ।
वीरवराग्रगाय । कुमारगुरुवन्द्याय । कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः ॥ १००॥

ॐ वल्लभावल्लभाय । वराभयकराम्बुजाय । सुधाकलशहस्ताय ।
सुधाकरकलाधराय । पञ्चहस्ताय । प्रधानेशाय । पुरातनाय ।
वरसिद्धिविनायकाय नमः ॥ १०८॥

Ganesha Ashtottara Shatanamavali in English

 1. Om Vinayakaya namaha (The blessed one)
 2. Om Vighnarajaya Namaha (The king of obstacles
 3. Om Gauriputraya namaha (The son of Gauri)
 4. Om Ganesvaraya Namaha (the Ishwara of the Ganas)
 5. Om Skandagrajaya namaha (the borther of Skanda)
 6. Om Avyayaya namaha (the one who is eternal)
 7. Om Putaya namaha (the one who shimmers)
 8. Om Dakshaya namaha (the expert)
 9. Om Adhyakshaya Namaha (the one who leads)
 10. Om Dvijapriyaya namaha (The one who is born twice)
 11. Om Agnigarbhachide namaha (He one with fire in his belly)
 12. Om Indrasripradaya namaha (the one who granted fame and power to Indra)
 13. Om Vanipradaya namaha (the one who grants voice)
 14. Om Pramodaya Namah (the one who is happy)
 15. Om Sarvasiddhipradaya namaha (the one who grants spiritual powers)
 16. Om Sarvajnanayaya namaha (the one who knows everything)
 17. Om Sarvaripriyaya namaha (the one who is loved by everyone)
 18. Om Sarvatmakaya namaha (The one who is present in every soul)
 19. Om Srushtikatre namaha (The one who creates)
 20. Om Devaya namaha (The one who is God)
 21. Om Anekarchitaya namaha (the one who is present in people’s heart)
 22. Om Sivaya namaha (the son of Shiva)
 23. Om Suddhaya namaha (the one who cleanses)
 24. Om Buddhipriyaya namaha (the one who appreciates wisdom and knowledge)
 25. Om Santaya namaha (the one who is like a saint)
 26. Om Brahmacharine Naamaha (the one who is a Brahmachari)
 27. Om Gajananaya namaha (the one with the face of an elephant)
 28. Om Dvaimatreyaya namaha (the one who has two mothers)
 29. Om Munistutyaya namaha (the one who is hailed by the sages)
 30. Om Bhaktavighnavinasanaya namaha (the one who removes hurdles from the path of his Bhakta)
 31. Om Ekadantaya namaha (the one with one tusk)
 32. Om Chaturbahave namaha (the one with four hands)
 33. Om Chaturaya namaha (the one who is the cleverest)
 34. Om Saktisamyutaya namaha (the one blessed with powers)
 35. Om Lambodaraya namaha (the one with a huge belly)
 36. Om Surpakarnaya namaha (the one who has ears like winnows)
 37. Om Haraye namaha (the son of Hara, Shiva)
 38. Om Brahmaviduttamaya namaha (the one who knows the Brahma knowledge)
 39. Om Kalaya namaha (the one who is the keeper of time)
 40. Om Grahapataye namaha (the chief of the planets)
 41. Om Kaamine namaha (the one who fulfils desires)
 42. Om Somasuryagnilochanaya namaha (the one who has eyes like the Chandra and the Surya)
 43. Om Pasankusadharaya namaha (the one who holds the paasa and the kusha)
 44. Om Chandaya namaha (the fiercest one)
 45. Om Gunatitaya namaha (the one who has the qualities of the Sun)
 46. Om Niranjanaya namaha (the pure one)
 47. Om Akalmashaya namaha (the spotless one)
 48. Om Svayamsiddhaya namaha (the one who is a Siddha himself)
 49. Om Siddharchitapadambujaya namaha (the one whose feet are worshipped by the Siddhars)
 50. Om Bijapuraphalasaktaya namaha (the one who likes the results of the seeds)
 51. Om Varadaya namaha (the giver of boons)
 52. Om Sasvataya namaha (the eternal one)
 53. Om Krutine namaha (the performer)
 54. Om Shripataye Namah (the one who is the giver of good fortune)
 55. Om Vitabhayaya namaha (the one who is fearless)
 56. Om Gadine namaha (the one who is the ultimate goal)
 57. Om Chakrine namaha
 58. Om Vishnupriyaya Namah (the favourite of Lord Vishnu)
 59. Om Ikshuchapadhrite namaha (He holds the sugarcane)
 60. Om Sridaya namaha (the giver of wealth)
 61. Om Ajaya namaha (the invincible one)
 62. Om Utpalakaraya namaha (the one who holds the lotus)
 63. Om Sripataye namaha (the lord of auspiciousness)
 64. Om Stutiharshitaya namaha (the one who is pleased by prayers)
 65. Om Kuladribhettre namaha (the one who broke the mountain)
 66. Om Jatilaya namaha (the ascetic)
 67. Om Kalikalmashanasanaya namaha (the one who destroys the dark age)
 68. Om Chandrachudamanaye namaha (the one who sports the crescent moon)
 69. Om Kantaya namaha (the one who is pleasing)
 70. Om Papaharine namaha (the one who frees a person of his/her sins)
 71. Om Samahitaya namaha (the affable one)
 72. Om Asritaya namaha (the one who protects)
 73. Om Srikaraya namaha (the doer of good)
 74. Om Saumyaya namaha (the one who is compassionate)
 75. Om Aishwaryakaranaya Namah (the giver of fame and luxuries)
 76. Om Shantaya namaha (the peaceful one)
 77. Om Kaivalyasukhadaya namaha (the one who is the giver of pleasure of liberation)
 78. Om Sachidanandavigrahaya namaha (the one who is the personification of happiness)
 79. Om Jnanine namaha (the epitome of knowledge)
 80. Om Dayayutaya namaha (the merciful one)
 81. Om Dantaya namaha (the one with the tusk)
 82. Om Brahmadveshavivarjitaya namaha (the one who ended enmity with Brahma)
 83. Om Srikanthaya namaha (the one who is like a glorious light)
 84. Om Vibhudesvaraya namaha (the one who is divine)
 85. Om Ramarchitaya namaha (the one who is in the heart of Shri Rama)
 86. Om Vidhaye namaha (the learned one)
 87. Om Nagarajayajnopavitavate namaha (the one who wears a snake like a yagnipavita)
 88. Om Sthulakanthaya namaha (the one who is fat)
 89. Om Svayamkartre namaha (the self born)
 90. Om Samaghoshapriyaya namaha (the one who sings the Sama Veda)
 91. Om Parasmai namaha (the one who is beyond everything)
 92. Om Sthulatundaya namaha (the one with a big tusk)
 93. Om Agranye namaha (the first one)
 94. Om Dhiraya namaha (the bravest)
 95. Om Vagisaya namaha (the God of words)
 96. Om Siddhidayakaya namaha (the one who gives spiritual awakening)
 97. Om Durvabilvapriyaya namaha (the one who loves the durva and vilva)
 98. Om Avyaktamurtaye namaha (the unmanifested one)
 99. Om Adbhutamurtimate namaha (the one with a wonderful form)
 100. Om Sumukhaya Namah (the one with auspicious face)
 101. Om Samastajagadadharayai namaha (the one who carries the universe)
 102. Om Mayine namaha (the one who has an illusionary form)
 103. Om Mushikavahanaya namaha (the one who rides on the mouse)
 104. Om Parvatinandanaya Namah (the son of Mata Parvati)
 105. Om Tushtaya namaha (the one who is always satisfied)
 106. Om Prasannatmane namaha (the one who has a pleasant attitude)
 107. Om Pramukhaya Namah (the supreme lord)
 108. Om Mahaganapataye Namah (the greatest of all)

गणेश 108 नामावली PDF / Ganesha Ashtottara Shatanamavali Benefits

 • Everyone wants a healthy and prosperous life. When you offer prayers to Lord Ganesha, you tend to work towards achieving success. You will find that your determination towards achieving your goals is elevated.
 • Lord Ganesha is also known for blessing the devotees with good fortune and wealth. If you will dedicatedly worship Lord Ganesha, you will surely achieve fortune, and will never return empty-handed. It will become easy for you to work your way towards an abundance of wealth and power in your life.
 • The elephant head of Lord Ganesha stands for wisdom. So, if you worship Lord Ganesha, you are likely to gain wisdom.
 • Lord Ganesha is known as Vighnaharta. So, when you worship Lord Ganesha with complete faith, he guides you towards the right path. He gives you the courage to conquer your fears and overcome all obstacles in your life.
 • You start walking on the path of transformation when you worship Lord Ganesha.

You can download गणेश अष्टोत्तर शतनामावली PDF / Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Sanskrit PDF / 108 Names of Ganesha in Sanskrit PDF / गणेश 108 नामावली PDF, click on the following download button.

2nd Page of Ganesha Ashtothram Shatanamavali PDF
Ganesha Ashtothram Shatanamavali

Ganesha Ashtothram Shatanamavali PDF Free Download

1 more PDF files related to Ganesha Ashtothram Shatanamavali

Ganesha Ashtothram in English PDF

Ganesha Ashtothram in English PDF

Size: 0.04 | Pages: 2 | Source(s)/Credits: www.manidweepa.org | Language: English

Ganesha Ashtothram in English PDF Download

Added on 18 Sep, 2021 by Pradeep

REPORT THISIf the purchase / download link of Ganesha Ashtothram Shatanamavali PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • Gowri Devi Ashtothram Telugu

  Gowri Devi Ashtothram, also known as the Ashtottara Shatanamavali, is a sacred Hindu prayer consisting of 108 names or epithets dedicated to Goddess Gowri. This prayer is chanted by devotees to invoke the blessings and grace of Goddess Gowri, who is considered a manifestation of Parvati, the divine consort of...

 • Vinayaka Ashtothram (వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి) Telugu

  Vinayaka Ashtothram or Ashtottara Shatanamavali refers to the 108 names of Ganesha which are recited to praise God Ganesha, who is known to be the remover of obstacles and help his devotees to reach their goals. This Ashtothram as provided below shows us how the Lord Vinayaka is entitled with...

 • సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం | Subramanya Ashtothram Telugu

  Lord Subramanya also known as Murugan, Skanda, Kumara, and Kartikeya is the elder son of Lord Shiva and Goddess Parvati. He is the brother of Lord Ganesha. Shri Subramanya Ashtakam is also known as Swaminatha Karavalambam is an octet composed by Sri Adi Shankaracharya, praising Lord Subramanya. Shri Subramanya Ashtakam...