(தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 3) Deivathin Kural Volume 3 Tamil

(தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 3) Deivathin Kural Volume 3 Tamil PDF Download

Download PDF of (தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 3) Deivathin Kural Volume 3 in Tamil from the link available below in the article, Tamil (தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 3) Deivathin Kural Volume 3 PDF free or read online using the direct link given at the bottom of content.

39 Like this PDF
❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 3 Tamil

தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 3 PDF in Tamil read online or download for free from the official website link given at the bottom of this article.

Deivathin Kural is a set of seven publications featuring the discourses, discussions, anecdotes and more of Maha Periyava, compiled by author Ra. Ganapathy. Maha Periyava, the 68th pontiff of the Kanchi Kamakoti Peetham, Sri.

குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்னைகள் எழுமானால் குடும் பத் தலைவன் முயன்று அந்தக் குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவச் செய்வதைப் பார்க்கிறோம். நாட்டில் அரசியல் பிரச்னை களோ கொந்தளிப்போ எழுமானால் நாட்டுத் தலைவர்களும் அரசாங்கமும் தலையிட்டு அதனை அடக்குவதைக் காண்கி றோம். யுகதர்மம் சீர்குலைந்து உலகத்துக்கே உபாதை ஏற்ப டின் யார் தீர்த்து வைக்க முடியும்?

தெய்வத்தினால் மட்டுமே அது இயலும். தெய்வம்தான் மனித வடிவமெடுத்து நாயன்மாராகி உலகத் துன்பங்களைத் தீர்க்க முடியும்.

இன்று அவதார புருஷராக- நாயன்மாராக- உலக குரு வாக ஒளிரும் ஸ்ரீ காஞ்சிப் பெரியவர்கள்தாம் குடும்பத்துக் கும், நாட்டுக்கும், உலகுக்கும் ஏற்படும் சந்தேகங்களுக்கு – சங்கடங்களுக்கு மார்க்கம் சொல்ல வல்லவர்களாக, துன்பத் தைப் போக்க வல்லவர்களாகத் திகழ்கின்றார்கள்.
Deivathin Kural Vol 3 or part three book free download in tamil pdf format by link provided below

Download link of PDF of (தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 3) Deivathin Kural Volume 3

REPORT THISIf the purchase / download link of (தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 3) Deivathin Kural Volume 3 PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • (தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 2) Deivathin Kural Volume 2 Tamil

  Deivathin Kural is a set of seven publications featuring the discourses, discussions, anecdotes and more of Maha Periyava, compiled by author Ra. Ganapathy. Maha Periyava, the 68th pontiff of the Kanchi Kamakoti Peetham, Sri. குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்னைகள் எழுமானால் குடும் பத் தலைவன் முயன்று அந்தக் குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவச் செய்வதைப் பார்க்கிறோம். நாட்டில் அரசியல் பிரச்னை களோ...

 • (தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 7) Deivathin Kural Volume 7 Tamil

  குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்னைகள் எழுமானால் குடும் பத் தலைவன் முயன்று அந்தக் குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவச் செய்வதைப் பார்க்கிறோம். நாட்டில் அரசியல் பிரச்னை களோ கொந்தளிப்போ எழுமானால் நாட்டுத் தலைவர்களும் அரசாங்கமும் தலையிட்டு அதனை அடக்குவதைக் காண்கி றோம். யுகதர்மம் சீர்குலைந்து உலகத்துக்கே உபாதை ஏற்ப டின் யார் தீர்த்து வைக்க முடியும்? தெய்வத்தினால் மட்டுமே அது இயலும். தெய்வம்தான் மனித வடிவமெடுத்து நாயன்மாராகி உலகத் துன்பங்களைத் தீர்க்க முடியும்....

 • (தெய்வத்தின் குரல்) Deivathin Kural Volume 1 Tamil

  குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்னைகள் எழுமானால் குடும் பத் தலைவன் முயன்று அந்தக் குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவச் செய்வதைப் பார்க்கிறோம். நாட்டில் அரசியல் பிரச்னை களோ கொந்தளிப்போ எழுமானால் நாட்டுத் தலைவர்களும் அரசாங்கமும் தலையிட்டு அதனை அடக்குவதைக் காண்கி றோம். யுகதர்மம் சீர்குலைந்து உலகத்துக்கே உபாதை ஏற்ப டின் யார் தீர்த்து வைக்க முடியும்? தெய்வத்தினால் மட்டுமே அது இயலும். தெய்வம்தான் மனித வடிவமெடுத்து நாயன்மாராகி உலகத் துன்பங்களைத் தீர்க்க முடியும்....

 • Deivathin Kural Volume 4 (தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 4) Tamil

  குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்னைகள் எழுமானால் குடும் பத் தலைவன் முயன்று அந்தக் குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவச் செய்வதைப் பார்க்கிறோம். நாட்டில் அரசியல் பிரச்னை களோ கொந்தளிப்போ எழுமானால் நாட்டுத் தலைவர்களும் அரசாங்கமும் தலையிட்டு அதனை அடக்குவதைக் காண்கி றோம். யுகதர்மம் சீர்குலைந்து உலகத்துக்கே உபாதை ஏற்ப டின் யார் தீர்த்து வைக்க முடியும்? தெய்வத்தினால் மட்டுமே அது இயலும். தெய்வம்தான் மனித வடிவமெடுத்து நாயன்மாராகி உலகத் துன்பங்களைத் தீர்க்க முடியும்....

 • Deivathin Kural Volume 5 (தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 5) Tamil

  மீமாம்ஸகர்களின் ப்ரதான புருஷராயிருந்த மண்டன மிச்ரர் ஆசார்யாளின் சிஷ்யரானது, வேதாந்த மதத்தின் புனருத்தாரணத்துக்குப் பெரிய பலம் கொடுத்தது. ஆனாலும் மநுஷ ஸ்வபாவம் எத்தனை பெரியவர்களையும் எப்படிக் கொஞ்சமாவது ஆட்டிவைத்து விடுகிறது என்று தெரிவிப்பதுபோல, ஆசார்யாளின் மற்ற சிஷ்யர்களே அவரை (ஸுரேச்வராசார்யாளை)க் கொஞ்சம் ஸந்தேஹக் கண்ணோடு பார்த்ததாக ‘சங்கர விஜய’ங்களில் இருக்கிறது. அவர் ஆசார்யாளின் சாரீரக பாஷ்யத்துக்கு (ப்ரஹ்ம ஸ¨த்ரத்துக்கு ‘சாரீரக மீமாம்ஸா’என்றும் பெயராதலால் ஆசார்யாளின் ஸ¨த்ர பாஷ்யம் ‘சாரீரக பாஷ்யம்’என்றும்...

 • Deivathin Kural Volume 6 (தெய்வத்தின் குரல் பாகம் 6) Tamil

  Deivathin Kural is a set of seven publications featuring the discourses, discussions, anecdotes and more of Maha Periyava, compiled by author Ra. Ganapathy. Maha Periyava, the 68th pontiff of the Kanchi Kamakoti Peetham, Sri. குடும்பத்தில் ஏதாவது பிரச்னைகள் எழுமானால் குடும் பத் தலைவன் முயன்று அந்தக் குடும்பத்தில் நிம்மதி நிலவச் செய்வதைப் பார்க்கிறோம். நாட்டில் அரசியல்...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *