TAIT Exam Syllabus 2021 PDF Marathi

TAIT Exam Syllabus 2021 Marathi PDF Download

TAIT Exam Syllabus 2021 in Marathi PDF download link is available below in the article, download PDF of TAIT Exam Syllabus 2021 in Marathi using the direct link given at the bottom of content.

3 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

TAIT Exam Syllabus 2021 Marathi PDF

TAIT Exam Syllabus 2021 PDF Download in Marathi for free using the direct download link given at the bottom of this article.

महाराष्ट्र शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी ही पूर्णपणे वस्तुनिष्ट बहुपर्यायी स्वरुपाची असून सदरील चाचणी ही मराठी, उर्दू आणि इंग्रजी भाषा माध्यमात उपलब्ध असेल. सदरील परीक्षा ही ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येईल. सर्व साधारणपणे परीक्षेचा शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीचा अभ्यासक्रम व गुणभार आपणास पुढीलप्रमाणे पाहता येईल.

या पोस्ट मध्ये आम्ही शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी अभ्यासक्रम ( TAIT Exam Syllabus ) ची पीडीफ दिली आहे, ज्यात TAIT चा संपूर्ण Syllabus आहे. तसेच exam pattern, वयोमर्यादा, प्रश्नांचे प्रकार इत्यादी देखील खालील TAIT Exam Syllabus पीडीफ मध्ये दिलेले आहे.

TAIT Exam Pattern 2021

घटकएकूण प्रश्नएकूण गुण
1. अभियोग्यता120120
2. बुध्दिमत्ता8080
एकूण200200

Tait 2022 बद्दल काही महत्त्वाचे मुद्दे

 • वरील दोन घटकावर ही चाचणी असते.
 • विषय ज्ञानावर ही चाचणी घेतली जात नाही
 • परीक्षा ऑनलाईन (महापरिक्षा पोर्टल मार्फत)
 • वेळ – 2 तास
 • प्रश्न स्वरूप वस्तुनिष्ठ
 • परीक्षा विषय ज्ञानावर नाही त्यामुळे विशिष्ट स्तर मर्यादा नसते.
 • परीक्षा विषय ज्ञानावर नाही त्यामुळे विशिष्ट स्तर मर्यादा नसते.
 • राज्यशासन अभ्यासक्रम वेळोवेळो बदल करू शकते.
 • एका उमेदवारास जास्तीत जास्त 5 वेळा चाचणी देता येते.
 • >गुणात 5 वेळा परीक्षा देऊन सुधारणा करता येईल

Maha TAIT exam syllabus

 1. आकलन,
 2. वर्गीकरण,
 3. सांकेतिक भाषा,
 4. लयबध्द मांडणी,
 5. समसंबंध,
 6. कुट प्रश्न,
 7. क्रम-श्रेणी,
 8. तर्क व अनुमान

You can download the TAIT Exam Syllabus 2021 PDF using the link given below.

TAIT Exam Syllabus 2021 PDF - 2nd Page
TAIT Exam Syllabus 2021 PDF - PAGE 2

TAIT Exam Syllabus 2021 PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of TAIT Exam Syllabus 2021 PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If TAIT Exam Syllabus 2021 is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

RELATED PDF FILES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *