ஷிவ் சாலிசா (Shiv Chalisa) Tamil PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

ஷிவ் சாலிசா - Shiv Chalisa Tamil

சிவ் சாலிசா (இந்தி: शिव चालीसा, சிவன் மீது நாற்பது ச up பைஸ்) என்பது இந்து தெய்வமான சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு பக்தி ஸ்தோத்திரமாகும்.

சிவ புராணத்திலிருந்து தழுவி, இது 40 (சாலிஸ்) ச up பாய்களை (வசனங்கள்) கொண்டுள்ளது மற்றும் தினசரி அல்லது சிவாக்களால் மகா சிவராத்திரி போன்ற சிறப்பு விழாக்களிலும், சிவன் வழிபாட்டாளர்களிடமும் ஓதப்படுகிறது.

Shiv Chalisa Lyrcis in Tamil

|| தோ³ஹா ||

ஜய க³ணேஶ கி³ரிஜாஸுவன மங்க³ல மூல ஸுஜான ।

கஹத அயோத்⁴யாதா³ஸ தும தே³உ அப⁴ய வரதா³ன ॥

|| CHAUPAI ||

ஜய கி³ரிஜாபதி தீ³னத³யாலா ।
ஸதா³ கரத ஸந்தன ப்ரதிபாலா ॥

பா⁴ல சந்த்³ரமா ஸோஹத நீகே ।
கானன குண்ட³ல நாக³ ப²னீ கே ॥

அங்க³ கௌ³ர ஶிர க³ங்க³ ப³ஹாயே ।
முண்ட³மால தன க்ஷார லகா³யே ॥

வஸ்த்ர கா²ல பா³க⁴ம்ப³ர ஸோஹே ।
ச²வி கோ தே³கி² நாக³ மன மோஹே ॥

மைனா மாது கி ஹவே து³லாரீ ।
வாம அங்க³ ஸோஹத ச²வி ந்யாரீ ॥

கர த்ரிஶூல ஸோஹத ச²வி பா⁴ரீ ।
கரத ஸதா³ ஶத்ருன க்ஷயகாரீ ॥

நந்தீ³ க³ணேஶ ஸோஹைம் தஹம் கைஸே ।
ஸாக³ர மத்⁴ய கமல ஹைம் ஜைஸே ॥

கார்திக ஶ்யாம ஔர க³ணராஊ ।
யா ச²வி கௌ கஹி ஜாத ந காஊ ॥

தே³வன ஜப³ஹீம் ஜாய புகாரா ।
தப³ஹிம் து³க² ப்ரபு⁴ ஆப நிவாரா ॥

கியா உபத்³ரவ தாரக பா⁴ரீ ।
தே³வன ஸப³ மிலி துமஹிம் ஜுஹாரீ ॥

துரத ஷடா³னன ஆப படா²யௌ ।
லவ நிமேஷ மஹம் மாரி கி³ராயௌ ॥

ஆப ஜலந்த⁴ர அஸுர ஸம்ஹாரா ।
ஸுயஶ தும்ஹார விதி³த ஸம்ஸாரா ॥

த்ரிபுராஸுர ஸன யுத்³த⁴ மசாஈ ।
தப³ஹிம் க்ருʼபா கர லீன ப³சாஈ ॥

கியா தபஹிம் பா⁴கீ³ரத² பா⁴ரீ ।
புரப³ ப்ரதிஜ்ஞா தாஸு புராரீ ॥

தா³னின மஹம் தும ஸம கோஉ நாஹீம் ।
ஸேவக ஸ்துதி கரத ஸதா³ஹீம் ॥

வேத³ மாஹி மஹிமா தும கா³ஈ ।
அகத² அனாதி³ பே⁴த³ நஹீம் பாஈ ॥

ப்ரகடே உத³தி⁴ மந்த²ன மேம் ஜ்வாலா ।
ஜரத ஸுராஸுர ப⁴ஏ விஹாலா ॥

கீன்ஹ த³யா தஹம் கரீ ஸஹாஈ ।
நீலகண்ட² தப³ நாம கஹாஈ ॥

பூஜன ராமசந்த்³ர ஜப³ கீன்ஹாம் ।
ஜீத கே லங்க விபீ⁴ஷண தீ³ன்ஹா ॥

ஸஹஸ கமல மேம் ஹோ ரஹே தா⁴ரீ ।
கீன்ஹ பரீக்ஷா தப³ஹிம் த்ரிபுராரீ ॥

ஏக கமல ப்ரபு⁴ ராகே²உ ஜோஈ ।
கமல நயன பூஜன சஹம் ஸோஈ ॥

கடி²ன ப⁴க்தி தே³கீ² ப்ரபு⁴ ஶங்கர ।
ப⁴யே ப்ரஸன்ன தி³ஏ இச்சி²த வர ॥

ஜய ஜய ஜய அனந்த அவினாஶீ ।
கரத க்ருʼபா ஸப³கே க⁴ட வாஸீ ॥

து³ஷ்ட ஸகல நித மோஹி ஸதாவைம் ।
ப்⁴ரமத ரஹௌம் மோஹே சைன ந ஆவைம் ॥

த்ராஹி த்ராஹி மைம் நாத² புகாரோ ।
யஹ அவஸர மோஹி ஆன உபா³ரோ ॥

லே த்ரிஶூல ஶத்ருன கோ மாரோ ।
ஸங்கட ஸே மோஹிம் ஆன உபா³ரோ ॥

மாத பிதா ப்⁴ராதா ஸப³ கோஈ ।
ஸங்கட மேம் பூச²த நஹிம் கோஈ ॥

ஸ்வாமீ ஏக ஹை ஆஸ தும்ஹாரீ ।
ஆய ஹரஹு மம ஸங்கட பா⁴ரீ ॥

த⁴ன நிர்த⁴ன கோ தே³த ஸதா³ ஹீ ।
ஜோ கோஈ ஜாஞ்சே ஸோ ப²ல பாஹீம் ॥

அஸ்துதி கேஹி விதி⁴ கரோம் தும்ஹாரீ ।
க்ஷமஹு நாத² அப³ சூக ஹமாரீ ॥

ஶங்கர ஹோ ஸங்கட கே நாஶன ।
மங்க³ல காரண விக்⁴ன வினாஶன ॥

யோகீ³ யதி முனி த்⁴யான லகா³வைம் ।
ஶாரத³ நாரத³ ஶீஶ நவாவைம் ॥

நமோ நமோ ஜய நம: ஶிவாய ।
ஸுர ப்³ரஹ்மாதி³க பார ந பாய ॥

ஜோ யஹ பாட² கரே மன லாஈ ।
தா பர ஹோத ஹைம் ஶம்பு⁴ ஸஹாஈ ॥

ரனியாம் ஜோ கோஈ ஹோ அதி⁴காரீ ।
பாட² கரே ஸோ பாவன ஹாரீ ॥

புத்ர ஹோன கீ இச்சா² ஜோஈ ।
நிஶ்சய ஶிவ ப்ரஸாத³ தேஹி ஹோஈ ॥

பண்டி³த த்ரயோத³ஶீ கோ லாவே ।
த்⁴யான பூர்வக ஹோம கராவே ॥

த்ரயோத³ஶீ வ்ரத கரை ஹமேஶா ।
தன நஹிம் தாகே ரஹை கலேஶா ॥

தூ⁴ப தீ³ப நைவேத்³ய சட⁴़ாவே ।
ஶங்கர ஸம்முக² பாட² ஸுனாவே ॥

ஜன்ம ஜன்ம கே பாப நஸாவே ।
அந்த தா⁴ம ஶிவபுர மேம் பாவே ॥

கஹைம் அயோத்⁴யாதா³ஸ ஆஸ தும்ஹாரீ ।
ஜானி ஸகல து³க² ஹரஹு ஹமாரீ ॥

|| தோ³ஹா ||

நித நேம உடி² ப்ராத:ஹீ பாட² கரோ சாலீஸ ।

தும மேரீ மனகாமனா பூர்ண கரோ ஜக³தீ³ஶ ॥

Shiv Chalisa Path Vidhi in Tamil :

 • முதலில், காலையில் குளித்துவிட்டு வழக்கத்திலிருந்து வெளியேறுங்கள்.
 • இப்போது வெள்ளை மற்றும் சுத்தமான ஆடைகளை அணியுங்கள்.
 • துணிகளை அணிந்து பிறகு, பத்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து, கிழக்கு திசையை எதிர்கொண்டு குஷன் இருக்கையில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள்.
 • இப்போது சிவலிங்கா தூய நீர் அல்லது கங்கை நீரில் அபிஷேகம் செய்யுங்கள்.
 • அதன் பிறகு, வெள்ளை சந்தனம், அக்ஷதா (அவிழ்க்கப்படாத அரிசி), வெல்லத்தின் மஞ்சள் பூக்கள், வெள்ளை மண்ணின் பூக்கள் சிவபெருமானுக்கு வழங்குங்கள்.
 • இப்போது சிவனுக்கு முன்னால் ஒளி தூபம் வீட்டு நெய் விளக்கும்.
 • பின்னர், சிவ சாலிசா முழு பக்தியுடன் பயபக்தியுடன் படியுங்கள்.
 • பாடம் முடிந்ததும், சிவலிங்கத்தை கரும்புடன் அபிஷேகம் செய்யுங்கள்.
 • இப்போது ஷிவ்லிங்கிற்கு கஞ்சா மற்றும் உலோகத்தை வழங்குங்கள்.
 • அதன் பிறகு, பூர்வீக நெய்யின் விளக்குடன் சிவபெருமானத்தின் ஆரத்தி செய்யுங்கள்.
 • இப்போது சிவன் ஆசீர்வாதங்களை எடுத்துக் கொண்டு, உங்கள் குடும்பத்தின் திறமைக்காக ஜெபிக்கவும்.

You can download the Shiv Chalisa in Tamil PDF using the link given below.

2nd Page of ஷிவ் சாலிசா (Shiv Chalisa) PDF
ஷிவ் சாலிசா (Shiv Chalisa)
RELATED PDF FILES

ஷிவ் சாலிசா (Shiv Chalisa) PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of ஷிவ் சாலிசா (Shiv Chalisa) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES