శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) PDF Telugu

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) Telugu PDF Download

Download PDF of శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) in Telugu from the link available below in the article, Telugu శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) PDF free or read online using the direct link given at the bottom of content.

0 Like this PDF
REPORT THIS PDF ⚐

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) Telugu

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) PDF in Telugu read online or download for free from the official website link given at the bottom of this article.

“శ్రీ మారుతి స్తోత్రం” హనుమాన్ దేవునికి సమర్పించిన ఒక ప్రముఖ హిందూ ప్రార్థన. ఇది దేవోత్సాహం, భక్తి, మరియు అనుభవాలను కలిగించడానికి వారిని ప్రేరేపిస్తుంది. ఈ స్తోత్రం సాధకులు లోకములో ఉన్న సమస్యలను పరిహరించడానికి మరియు హనుమాన్ దేవుని ఆశీర్వాదానికి ఈ స్తోత్రం పఠిస్తారు. ఇక్కడ శ్రీ మారుతి స్తోత్రమును తెలుగులో వ్రాయబడింది.

శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram in  Telugu) Download

ఓం నమో వాయుపుత్రాయ భీమరూపాయ ధీమతే |
నమస్తే రామదూతాయ కామరూపాయ శ్రీమతే ||

మోహశోకవినాశాయ సీతాశోకవినాశినే |
భగ్నాశోకవనాయాస్తు దగ్ధలంకాయ వాగ్మినే ||

గతి నిర్జితవాతాయ లక్ష్మణప్రాణదాయ చ |
వనౌకసాం వరిష్ఠాయ వశినే వనవాసినే ||

తత్త్వజ్ఞాన సుధాసింధునిమగ్నాయ మహీయసే |
ఆంజనేయాయ శూరాయ సుగ్రీవసచివాయ తే ||

జన్మమృత్యుభయఘ్నాయ సర్వక్లేశహరాయ చ |
నేదిష్ఠాయ ప్రేతభూతపిశాచభయహారిణే ||

యాతనా నాశనాయాస్తు నమో మర్కటరూపిణే |
యక్ష రాక్షస శార్దూల సర్పవృశ్చిక భీహృతే ||

మహాబలాయ వీరాయ చిరంజీవిన ఉద్ధతే |
హారిణే వజ్రదేహాయ చోల్లంఘిత మహాబ్ధయే ||

బలినామగ్రగణ్యాయ నమో నః పాహి మారుతే |
లాభదోఽసి త్వమేవాశు హనుమాన్ రాక్షసాంతకః ||

యశో జయం చ మే దేహి శత్రూన్ నాశయ నాశయ |
స్వాశ్రితానామభయదం య ఏవం స్తౌతి మారుతిమ్ |
హానిః కుతో భవేత్తస్య సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ||

ఇతి శ్రీ వాసుదేవానందసరస్వతీ కృతం మంత్రాత్మకం శ్రీ మారుతి స్తోత్రం |

You can download the (శ్రీ మారుతి స్తోత్రం) in PDF format online from the link given below.

2nd Page of శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) PDF
శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram)
PDF's Related to శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram)

Download link of PDF of శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram)

REPORT THISIf the purchase / download link of శ్రీ మారుతి స్తోత్రం (Maruti Stotram) PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

 • Hanuman Raksha Stotram Telugu PDF

  Hello, Friends today we are sharing with you Hanuman Raksha Stotram Telugu PDF to help devotees. If you are searching Hanuman Raksha Stotram Telugu in PDF format then you have arrived at the right website and you can directly download it from the link given at the bottom of this...

 • Ram Raksha Stotram Telugu PDF

  The entirety of the Sri Ramraksha Stotram is that of an extremely powerful mantra. Recitation of the Sri Ram Raksha Stotra results in establishing impenetrable, amazing and powerful armour around yourself. It was written by a saint Budha Kaushika during the Vedic period. Rama Raksha Stotram is one of the...

 • Sai Chalisa Telugu PDF

  Sai Chalisa has been described as Sai Jivan Karma. At the feet of Sai, he is said to be the new leader of the goddess. Aarti also has special significance in the worship method of Sai Baba. Sai Baba of Shirdi, also known as Shirdi Sai Baba, was an Indian...

 • గాయత్రీ మంత్రం | Gayatri Mantra Telugu PDF

  Gayatri Mantra Telugu PDF can be downloaded from the link given at the bottom of this page. In this PDF you can Gayatri Mantra in detail in the Telugu language with meaning. chanting the Gayatri mantra calms the mind and removes all bad thoughts from the mind. Hence the Gayatri Mantra...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *