Bhagavad Gita Kannada PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Bhagavad Gita Kannada

Bhagavad Gita is a 700-verse Hindu scripture that is part of the Indian epic Mahabharata, dated to the second half of the first millennium BCE. It is a dialogue between the prince Arjuna and the god Krishna, who serves as his charioteer.

ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುಧ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪದೇಶ. ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಾಂಡವ ರಾಜಕುಮಾರ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ರಥ ಸಾರಥಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಿರೂಪಣಾ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕನ್ನಡ

ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರ-ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಭಗವನ್ಮುಖಿ ಯಾಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಕ್ಷುದ್ರ, ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಸೀಮೆಯುಳ್ಳ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಮಹಾನ್ ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೂ ಅಸೀಮ, ಅನಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥದ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಅಥವಾ ಉಪಾದೇಯತೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಜೀವನದ ಈ ಚರಮ ಮತ್ತು ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯದವರೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

Kannada Bhagavad Gita Book – Chapters

 1. Arjuna Vishada Yoga – Chapter One
 2. Sankhya Yoga – Chapter Two
 3. Karma Yoga – Chapter Three
 4. Jnanakarma Sannyasa Yoga – Chapter Four
 5. Karma Sannyasa Yoga – Chapter Five
 6. Self-restraint – Chapter 6
 7. Jnana Vijnana Yoga – Chapter Seven
 8. AksharBrahma Yoga – Chapter Eight
 9. Rajavidyarajguhyayoga – Chapter Ninth
 10. Vibhuti Yog – Chapter 10
 11. Vishwaroopa Darshan Yoga – Chapter Eleventh
 12. Bhakti Yoga – Chapter Twelfth
 13. Kshetra-KshetrajnaVibhagaYoga – Chapter thirteenth
 14. GunatrayavibhagaYoga – Fourteenth Chapter
 15. Purushottama Yoga – Fifteenth Chapter
 16. Daiva Surah Sampad Vibhaga Yoga – Sixteenth Chapter
 17. Shraddha Traya Vibhaga Yoga – Seventeenth Chapter
 18. Moksha Sanyasa Yoga – Eighteenth Chapter

You can download the Bhagavad Gita Book Kannada PDF using the link given below.

2nd Page of Bhagavad Gita Kannada PDF
Bhagavad Gita Kannada

Bhagavad Gita Kannada PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of Bhagavad Gita Kannada PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

One thought on “Bhagavad Gita Kannada

Comments are closed.