Apamarjana Stotram Tamil

Apamarjana Stotram Tamil PDF Download

Download PDF of Apamarjana Stotram in Tamil from the link available below in the article, Tamil Apamarjana Stotram PDF free or read online using the direct link given at the bottom of content.

0 Like this PDF
❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

Apamarjana Stotram Tamil

Apamarjana Stotram PDF in Tamil read online or download for free from the official website link given at the bottom of this article.

அபமார்ஜன் ஸ்தோத்திரம் என்பது உடல் மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள அசுத்தங்களை அகற்றும் திறனுக்காக அறியப்பட்ட ஒரு மரியாதைக்குரிய பாடலாகும். இந்த சக்தி வாய்ந்த மந்திரத்தை பக்தியுடன் உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவரின் மனம், உடல் மற்றும் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மைப்படுத்தி, நேர்மறையான மற்றும் உற்சாகமான சூழ்நிலையை உருவாக்க முடியும் என்று நம்பப்படுகிறது.

நமது ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு இடையூறாக இருக்கும் நோய்கள், வியாதிகள் மற்றும் எதிர்மறை ஆற்றல்களில் இருந்து பாதுகாப்பு பெற இந்த தெய்வீக மந்திரம் அடிக்கடி ஓதப்படுகிறது. அபமார்ஜன் ஸ்தோத்திரத்தால் உருவாக்கப்படும் அதிர்வுகள் உள்ளத்தில் ஆழமாக எதிரொலிக்கின்றன, ஆவிக்கு புத்துயிர் அளித்து அமைதி மற்றும் நல்வாழ்வு உணர்வை வளர்க்கின்றன.

நீங்கள் உடல்நல சவால்களை எதிர்கொண்டாலும் அல்லது ஆன்மீக சுத்திகரிப்புக்காக ஏங்கினாலும், அபமார்ஜன் ஸ்தோத்திரத்தை உங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் சேர்த்துக்கொள்வது மாற்றத்தக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். இந்த சக்திவாய்ந்த நடைமுறையைத் தழுவுவதன் மூலம், அது வழங்கும் அபரிமிதமான குணப்படுத்தும் ஆற்றல்களுக்கு உங்களைத் திறக்கிறீர்கள், இது உங்கள் வாழ்க்கையில் சமநிலை மற்றும் நல்லிணக்கத்தை மீட்டெடுக்க அனுமதிக்கிறது.

Apamarjana Stotram (அபாமார்ஜன ஸ்தோத்ரம்)

ஶ்ரீதா ல்ப் ய உவாச |
ப க வன்ப்ராணின꞉ ஸர்வே விஷரோகா த் யுபத் ரவை꞉ |
து ஷ்டக் ரஹாபி கா தைஶ்ச ஸர்வகாலமுபத் ருதா꞉ || 1 ||

ஆபி சாரிகக்ருத்யாபி ꞉ ஸ்பர்ஶரோகை ஶ்ச தா ருணை꞉ |
ஸதா  ஸம்பீட் யமானாஸ்து திஷ்ட ந்தி முனிஸத்தம || 2 ||

கேன கர்மவிபாகேன விஷரோகா த் யுபத் ரவா꞉ |
ந ப வந்தி ந்ருணாம் தன்மே யதா வத் வக்துமர்ஹஸி || 3 ||

ஶ்ரீ புலஸ்த்ய உவாச |
வ்ரதோபவாஸைர்யைர்விஷ்ணு꞉ நான்யஜன்மனி தோஷித꞉,
தே நரா முனிஶார்தூ ல விஷரோகா தி பா கி ன꞉। || 4 || [*க் ரஹ*]

யைர்ன தத்ப்ரவணம் சித்தம் ஸர்வதை வ நரை꞉ க்ருதம் |
விஷக் ரஹஜ்வராணாம் தே மனுஷ்யா தா ல்ப் ய பா கி ன꞉ || 5 ||

ஆரோக் யம் பரமாம்ருத் தி ம் மனஸா யத் யதி ச்ச தி |
தத்ததா ப்னோத்யஸந்தி க் த ம் பரத்ராச்யுததோஷக்ருத் || 6 ||

நாதீ ன் ப்ராப்னோதி ந வ்யாதீ ன்னவிஷக்ரஹபந்த னம் |
க்ருத்யா ஸ்பர்ஶப யம் வா(அ)பி தோஷிதே மது ஸூதனே || 7 ||

ஸர்வது꞉க ஶமஸ்தஸ்ய ஸௌம்யாஸ்தஸ்ய ஸதா க்ரஹா꞉ |
தேவானாமப்ரத் ருஷ்யோ(அ)ஸௌ துஷ்டோ யஸ்ய ஜனார்தன꞉ || 8 ||

ய꞉ ஸம꞉ ஸர்வபூ தேஷு யதா (ஆ)த்மனி ததா  பரே |
உபவாஸாதி தானேன தோஷிதே மது ஸூதனே || 9 ||

தோஷிதாஸ்தத்ர ஜாயந்தே நரா꞉ பூர்ணமனோரதா ꞉ |
அரோகா꞉ ஸுகி னோ போ கான்போ க்தாரோ முனிஸத்தம || 10 ||

ந தேஷாம் ஶத்ரவோ நைவ ஸ்பர்ஶரோகாபி சாரிகா꞉ |
க்ரஹரோகாதிகம் வா(அ)பி பாபகார்யம் ந ஜாயதே || 11 ||

அவ்யாஹதானி க்ருஷ்ணஸ்ய சக்ராதீன்யாயுதா னி ச |
ரக்ஷந்தி ஸகலாபத்ப் யோ யேன விஷ்ணுருபாஸித꞉ || 12 ||

ஶ்ரீ தால்ப் ய உவாச |
அனாராதி தகோவிந்தா யே நரா து꞉க பா கின꞉ |
தேஷாம் து꞉கா பி தப்தானாம் யத்கர்தவ்யம் தயாளுபி ꞉ || 13 ||

பஶ்யத்பி ꞉ ஸர்வபூ தஸ்த ம் வாஸுதேவம் மஹாமுனே |
ஸமத்ருஷ்டிபி ரீஶேஶம் தன்மஹ்யம் ப்ரூஹ்யஶேஷத꞉ || 14 ||

ஶ்ரீபுலஸ்த்ய உவாச |
ஶ்ரோது காமோஸி வை தால்ப் ய ஶ்ருணுஷ்வ ஸுஸமாஹித꞉ |
அபாமார்ஜனகம் வக்ஷ்யே ந்யாஸபூர்வமிதம் பரம் || 15 ||

[* ப்ரயோக விதி  –
க்ருஹீத்வா து ஸமூலாக்ரான்குஶான் ஶுத்தா னுபஸ்க்ருதான் |
மார்ஜயேத்ஸர்வகாத்ராணி குஶாக்ரைர்தால்ப் ய ஶாந்திக்ருத் || 16 ||

ஶரீரே யஸ்ய திஷ்ட ந்தி குஶாக்ரஜலபிந்தவ꞉ |
நஶ்யந்தி ஸர்வபாபானி கருடேனேவ பன்னகா꞉ || 17 ||

குஶமூலே ஸ்தி தோ ப்ரஹ்மா குஶ மத் யே ஜனார்தன꞉ |
குஶாக்ரே ஶங்கரம் வித்யாத்த்ரயோதேவா வ்யவஸ்தி தா꞉ || 18 ||

விஷ்ணுப க்தோ விஶேஷேண ஶுசிஸ்தத்கதமானஸ꞉ |
ரோகக்ரஹவிஷார்தானாம் குர்யாச்சா ந்திமிமாம் ஶுபா ம் || 19 ||

ஶுபே ஹனி ஶுசிர்பூ த்வா ஸாத கஸ்யானுகூலத꞉ |
நக்ஷத்ரே ச விபஜ்ஜன்மவத ப்ரத்யக்விவர்ஜிதே || 20 ||

வாரே(அ)ர்கபௌ மயோர்மந்த்ரீ ஶுசௌதேஶே த்விஜோத்தம꞉ |
கோசர்மமாத்ரம் பூ தேஶம் கோமயேனோபலிப்ய ச || 21 ||

தத்ர பா ரத்வயவ்ரீஹீம்ஸ்ததர்த ம் வா ததர்த கம் |
நிக்ஷிப்யஸ்தண்டிலம் க்ருத்வா லிகே த்பத்மம் சதுர்தளம் || 22 ||

ஸௌவர்ணம் ராஜதம் தாம்ரம் ம்ருன்மயம் வா நவம் த்ருட ம் |
அவ்ரணம் கலஶம் ஶுத்த ம் ஸ்தா பயேத்தண்டுலோபரி || 23 ||

தத்ரோதகம் ஸமானீய ஶுத்த ம் நிர்மலமேவ ச |
ஏகம் ஶதம் குஶான் ஸாக்ரான் ஸ்தா பயேத்கலஶோபரி || 24 ||

கலஶஸ்ய முகே  விஷ்ணு꞉ கண்டே  ருத்ர꞉ ஸமாஶ்ரித꞉ |
மூலே தத்ர ஸ்தி தோ ப்ரஹ்மா மத் யே மாத்ருகணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ || 25 ||

குக்ஷௌ து ஸாகராஸ்ஸர்வே ஸப்தத்வீபா வஸுந்த ரா꞉ |
ஶேஷாஸ்து தேவதாஸ்ஸர்வா꞉ கலஶம் து ஸமாஶ்ரிதா꞉ || 26 ||

க டம் புமாம் ஸஞ்ஜானீயாத்தோயபூர்ணம் து வின்யஸேத் |
ரத்னம் ச வின்யஸேத்தீ மான் ஸூத்ரம் து கள உச்யதே || 27 ||

வஸ்த்ரம் து த்வக்ஸமாக் யாதம் நாரிகேளம் ஶிரஸ்ததா  |
கூர்சம் வை கேஶ இத்யாஹுரித்யேகம் கும்ப லக்ஷணம் || 28 ||

தம்ஷ்ட்ராயாம் வஸுதா ம் ஸஶைலனகராரண்யாபகாம் ஹுங்க்ருதௌ
வாகீஶம் ஶ்வஸிதே(அ)னிலம் ரவிவிதூ  பாஹ்வோஸ்து தக்ஷான்யயோ꞉ |
குக்ஷாவஷ்டவஸூன் திஶஶ்ஶ்ரவணயோர்தஸ்ரௌ த்ருஶோ꞉ பாதயோ꞉
பத்மோத்த ம் ஹ்ருதயே ஹரிம் ப்ருத கபி த் யாயேன்முகே  ஶங்கரம் || 29 ||

நாரஸிம்ஹம் ஸமப் யர்ச்ய வாமனம் ச ப்ரயத்னத꞉ |
பூஜயேத்தத்ர கலஶமுபசாரை꞉ ஸமந்த்ரகை꞉ || 30 ||

வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமனம் விஷ்ணுமேவ ச |
ஆவாஹ்ய தேஷு ப்ரத்யேகம் கும்பே ஷ்வேதான் ஸமர்சயேத் || 31 ||

அத வைகக டம் வாபி ஸ்தா பயேத்ஸாத கோத்தம꞉ |
பிதா ய கும்ப த்வாராணி விதி னா சூதபல்லவை꞉ || 32 ||

நாரிகேள ப லைஶ்சாபி மந்த்ரைரேதைர்யதா விதி  |
மந்த்ரைரேதைர்யதா லிங்கம் குர்யாத்திக்பந்த னம் தத꞉ || 33 ||

வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமனம் விஷ்ணுமேவ ச |
த் யாத்வா ஸமாஹிதோ பூ த்வா திக்ஷு நாமானி வின்யஸேத் || 34 ||

|| அத  அபாமார்ஜன ந்யாஸவிதி ꞉ (கவசம்) ||

பூர்வே நாராயண꞉ பாது வாரிஜாக்ஷஸ்து தக்ஷிணே |
ப்ரத்யும்ன꞉ பஶ்சிமே பாது வாஸுதேவஸ்ததோ த்தரே || 35 ||

ஐஶான்யாம் ரக்ஷதாத்விஷ்ணு꞉ ஆக்னேய்யாம் ச ஜனார்தன꞉ |
நைர்ருத்யாம் பத்மனாப ஸ்து வாயவ்யாம் மது ஸூதன꞉ || 36 ||

ஊர்த் வே கோவர்த னோத்த ர்தா ஹ்யத ராயாம் த்ரிவிக்ரம꞉ |
ஏதாப் யோ தஶதிக்ப் யஶ்ச ஸர்வத꞉ பாது கேஶவ꞉ || 37 ||

ஏவம் க்ருத்வா து திக்பந்த ம் விஷ்ணும் ஸர்வத்ர ஸம்ஸ்மரன் |
அவ்யக்ரசித்த꞉ குர்வீத ந்யாஸகர்ம யதா  விதி  || 38 ||

அங்குஷ்டா க்ரே து கோவிந்தம் தர்ஜன்யாம் து மஹீத ரம் |
மத் யமாயாம் ஹ்ருஷீகேஶமனாமிக்யாம் த்ரிவிக்ரமம் || 39 ||

கனிஷ்டா யாம் ந்யஸேத்விஷ்ணும் கரப்ருஷ்டே  து வாமனம் |
ஏவமேவாங்குளின்யாஸ꞉ பஶ்சாதங்கேஷு வின்யஸேத் || 40 ||

ஶிகா யாம் கேஶவம் ந்யஸ்ய மூர்த் னி நாராயணம் ந்யஸேத் |
மாத வம் ச லலாடே து கோவிந்தம் து ப் ருவோர்ன்யஸேத் || 41 ||

சக்ஷுர்மத் யே ந்யஸேத்விஷ்ணும் கர்ணயோர்மது ஸூதனம் |
த்ரிவிக்ரமம் கண்ட மூலே வாமனம் து கபோலயோ꞉ || 42 ||

நாஸாரந்த் ரத்வயே சாபி ஶ்ரீத ரம் கல்பயேத்பு த ꞉ |
உத்தரோஷ்டே  ஹ்ருஷீகேஶம் பத்மனாப ம் ததா (அ)த ரே || 43 ||

தாமோதரம் தந்தபங்க்தௌ வாராஹம் சுபுகே ததா  |
ஜிஹ்வாயாம் வாஸுதேவம் ச தால்வோஶ்சைவ கதாத ரம் || 44 ||

வைகுண்ட ம் கண்ட மத் யே து அனந்தம் நாஸிகோபரி |
தக்ஷிணே து பு ஜே விப்ரோ வின்யஸேத் புருஷோத்தமம் || 45 ||

வாமே பு ஜே மஹாயோகம் ராக வம் ஹ்ருதி வின்யஸேத் |
குக்ஷௌ ப்ருத் வீத ரம் சைவ பார்ஶ்வயோ꞉ கேஶவம் ந்யஸேத் || 46 ||

வக்ஷ꞉ஸ்த லே மாத வம் ச கக்ஷயோர்யோகஶாயினம் |
பீதாம்பரம் ஸ்தனதடே ஹரிம் நாப் யாம் து வின்யஸேத் || 47 ||

தக்ஷிணே து கரே தேவம் தத꞉ ஸங்கர்ஷணம் ந்யஸேத் |
வாமே ரிபுஹரம் வித்யாத்கடிமத் யே ஜனார்தனம் || 48 ||

ப்ருஷ்டே  க்ஷிதித ரம் வித்யாதச்யுதம் ஸ்கந்த யோரபி |
வாமகுக்ஷௌ வாரிஜாக்ஷம் தக்ஷிணே ஜலஶாயினம் || 49 ||

ஸ்வயம்பு வம் மேட் ரமத் யே ஊர்வோஶ்சைவ கதாத ரம் |
ஜானுமத் யே சக்ரத ரம் ஜங்க யோரம்ருதம் ந்யஸேத் || 50 ||

குல்ப யோர்னாரஸிம்ஹம் ச பாதயோரமிதத்விஷம் |
அங்குளீஷு ஶ்ரீத ரம் ச பத்மாக்ஷம் ஸர்வஸந்தி ஷு || 51 ||

நகே ஷு மாத வம் சைவ ந்யஸேத்பாததலே(அ)ச்யுதம் |
ரோமகூபே குடாகேஶம் க்ருஷ்ணம் ரக்தாஸ்தி மஜ்ஜஸு || 52 ||

மனோபுத்த் யோரஹங்காரே சித்தே ந்யஸ்ய ஜனார்தனம் |
அச்யுதானந்த கோவிந்தான் வாதபித்தகபே ஷு ச || 53 ||

ஏவம் ந்யாஸவிதி ம் க்ருத்வா யத்கார்யம் த்விஜதச்ச் ருணு |
பாதமூலே து தேவஸ்ய ஶங்க ம் சைவ து வின்யஸேத் || 54 ||

வனமாலாம் ஹ்ருதி ந்யஸ்ய ஸர்வதேவாபி பூஜிதாம் |
கதாம் வக்ஷ꞉ஸ்த லே ந்யஸ்ய சக்ரம் சைவ து ப்ருஷ்ட த꞉ || 55 ||

ஶ்ரீவத்ஸமுரஸி ந்யஸ்ய பஞ்சாங்கம் கவசம் ந்யஸேத் |
ஆபாதமஸ்தகம் சைவ வின்யஸேத்புருஷோத்தமம் || 56 ||

ஏவம் ந்யாஸவிதி ம் க்ருத்வா ஸாக்ஷான்னாராயணோ ப வேத் |
தனுர்விஷ்ணுமயீ தஸ்ய யத்கிஞ்சின்ன ஸ பா ஷதே || 57 ||

அபாமார்ஜனகோ ந்யாஸ꞉ ஸர்வவ்யாதி வினாஶன꞉ |
ஆத்மனஶ்ச பரஸ்யாபி விதி ரேஷ ஸனாதன꞉ || 58 ||

வைஷ்ணவேன து கர்தவ்ய꞉ ஸர்வஸித்தி ப்ரதாயக꞉ |
விஷ்ணுஸ்ததூர்த் வம் ரக்ஷேத்து வைகுண்டோ  விதிஶோதிஶ꞉ || 59 ||

பாது மாம் ஸர்வதோ ராமோ த ன்வீ சக்ரீ ச கேஶவ꞉ |
ஏதத்ஸமஸ்தம் வின்யஸ்ய பஶ்சான்மந்த்ரான் ப்ரயோஜயேத் || 60 ||

|| அத  மூல மந்த்ர꞉ ||

ஓம் நமோ ப கவதே க்லேஶாபஹர்த்ரே நம꞉ |

பூஜாகாலே து தேவஸ்ய ஜபகாலே ததை வ ச |
ஹோமகாலே ச கர்தவ்யம் த்ரிஸந்த் யாஸு ச நித்யஶ꞉ || 61 ||

ஆயுராரோக்யமைஶ்வர்யம் ஜ்ஞானம் வித்தம் ப லம் லபே த் |
யத்யத்ஸுக தரம் லோகே தத்ஸர்வம் ப்ராப்னுயான்னர꞉ || 62 ||

ஏவம் ப க்த்யா ஸமப் யர்ச்ய ஹரிம் ஸர்வார்த தாயகம் |
அப யம் ஸர்வபூ தேப் யோ விஷ்ணுலோகம் ஸ கச்ச தி |
ஶ்ரீவிஷ்ணுலோகம் ஸ கச்ச த்யோம் நம இதி || 63 ||

|| அத அபாமார்ஜன ந்யாஸ ꞉ ||

அஸ்ய ஶ்ரீமதபாமார்ஜன ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய புலஸ்த்யோ ப கவான்ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச ந்த꞉ ஓம் ஶ்ரீவராஹ-ன்ருஸிம்ஹ-வாமன-விஷ்ணு-ஸுதர்ஶன-பாஞ்சஜன்யா தேவதா꞉ ஓம் ஹராமுகஸ்யதுரிதமிதி பீஜம் ஓம் அச்யுதானந்தகோவிந்தேதி ஶக்தி꞉ ஓம் ஜ்வலத்பாவகலோசனேதி கீலகம் ஓம் வஜ்ராயுத னக ஸ்பர்ஶேதி கவசம் ஶ்ரீ-வராஹ-ன்ருஸிம்ஹ-வாமன-விஷ்ணு-ஸுதர்ஶன-பாஞ்சஜன்ய ப்ரஸாதஸித்த் யர்தே  ஸர்வாரிஷ்டபரிஹாரார்தே  ஜபே வினியோக꞉ |

ஓம் ஶ்ரீவராஹாய அங்குஷ்டா ப் யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீன்ருஸிம்ஹாய தர்ஜனீப் யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீவாமனாய மத் யமாப் யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீவிஷ்ணவே அனாமிகாப் யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீஸுதர்ஶனாய கனிஷ்டி காப் யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீபாஞ்சஜன்யாய கரதலகரப்ருஷ்டா ப் யாம் நம꞉ ||

ஓம் வராஹாய ந்ருஸிம்ஹாய வாமனாய மஹாத்மனே ஜ்ஞானாய ஹ்ருதயாய நம꞉ |
ஓம் நம꞉ கமலகிஞ்ஜல்கபீத நிர்மலவாஸனே ஐஶ்வர்யாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் நம꞉ புஷ்கரனேத்ராய கேஶவாயாதிசக்ரிணே ஶக்த்யை ஶிகா யை வஷட் |
ஓம் தாமோதராய தேவாய அனந்தாய மஹாத்மனே பலாய கவசாய ஹும் |
ஓம் காஶ்யபாயாதிஹ்ரஸ்வாய ருக்வஜுஸ்ஸாமமூர்தயே தேஜஸே நேத்ராப் யாம் வௌஷட் |
ஓம் நம꞉ பரமார்தா ய புருஷாய மஹாத்மனே வீர்யாய அஸ்த்ராய ப ட் |
ஓம் பூ ர்பு வஸ்ஸுவரோமிதி திக்பந்த ꞉ ||

|| அத  அபாமார்ஜன த் யானம் ||

அத  த் யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் |
வராஹரூபிணம் தேவம் ஸம்ஸ்மரன்னர்சயேஜ்ஜபேத் || 64 ||

ஓம் ஜலௌக மக்னா ஸசராசரா த ரா
விஷாணகோட்யாகி ல விஶ்வமூர்தினா |
ஸமுத்த் ருதா யேன வராஹரூபிணா
ஸ மே ஸ்வயம்பூ ர்ப கவான் ப்ரஸீதது || 65 ||

சஞ்சச்சந்த்ரார்த தம்ஷ்ட்ரம் ஸ்பு ரதுருதஶனம் வித்யுதுத்த்யோதஜிஹ்வம்
கர்ஜத்பர்ஜன்யனாதம் ஸ்பு ரிதரவிருசம் சக்ஷுரக்ஷுத்ரரௌத்ரம் |
த்ரஸ்தாஶாஹஸ்தியூத ம் ஜ்வலதனலஸடா கேஸரோத்பா ஸமானம்
ரக்ஷோ ரக்தாபி ஷிக்தம் ப்ரஹரதுதுரிதம் த் யாயதாம் நாரஸிம்ஹம் || 66 ||

அதிவிபுலஸுகாத்ரம் ருக்மபாத்ரஸ்த மன்னம்
ஸுலலிதததி க ண்டம் பாணினா தக்ஷிணேன |
கலஶமம்ருதபூர்ணம் வாமஹஸ்தே ததா னம்
தரதிஸகலது꞉க ம் வாமனம் பா வயேத்ய꞉ || 67 ||

விஷ்ணும் பா ஸ்வத்கிரீடாம் கதவலயகளாகல்பஹாரோஜ்ஜ்வலாங்கம்
ஶ்ரோணீபூ ஷாஸுவக்ஷோ மணிமகுடமஹாகுண்டலைர்மண்டிதாங்கம் |
ஹஸ்தோத்யச்ச ங்க சக்ராம்புஜ கதமமலம் பீதகௌஶேயவாஸம்
வித்யோதத்பா ஸமுத்யத்தினகரஸத்ருஶம் பத்மஸம்ஸ்த ம் நமாமி || 68 ||

ஶங்க ம் சக்ரம் ஸசாபம் பரஶுமஸிமிஷூன்மூலபாஶாங்குஶாக்னீன்
பிப் ராணம் வஜ்ரகே டம் ஹலமுஸலகதாகுந்தமத்யுக்ரதம்ஷ்ட்ரம் |
ஜ்வாலாகேஶம் த்ரினேத்ரம் ஜ்வலதனலனிப ம் ஹாரகேயூரபூ ஷம்
த் யாயேத்ஷட்கோணஸம்ஸ்த ம் ஸகலரிபுஜனப்ராணஸம்ஹாரி சக்ரம் || 69 ||

கல்பாந்தார்க ப்ரகாஶம் த்ரிபு வனமகி லம் தேஜஸாபூரயந்தம்
ரக்தாக்ஷம் பிங்ககேஶம் ரிபுகுலப யதம் பீ மதம்ஷ்ட்ராட்டஹாஸம் |
ஶங்க ம் சக்ரம் கதாப்ஜம் ப்ருது தரமுஸலம் சாப பாஶாங்குஶான் ஸ்வை꞉
பிப் ராணம் தோர்பி ரஷ்டௌ மனஸி முரரிபும் பா வயேச்சக்ரஸஞ்ஜ்ஞம் || 70 ||

|| அத அபாமார்ஜன மூல மந்த்ரா ꞉ ||

ஓம் நமோ ப கவதே ஶ்ரீமஹாவராஹாய தம்ஷ்ட்ரோத்த் ருத விஶ்வம்ப ராய ஹிரண்யாக்ஷகர்வஸர்வங்கஷாய மம விக் னான் சி ந்தி  சி ந்தி  சே தய சே தய ஸ்வாஹா || 1 ||

ஓம் நமோ ப கவதே ஶ்ரீமஹான்ருஸிம்ஹாய தம்ஷ்ட்ராகராளவதனாய க ரனக ராக்ரவிதாரித ஹிரண்யகஶபுவக்ஷஸ்ஸ்த லாய ஜ்வாலாமாலாவிபூ ஷணாய மம விக் னான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர ஹாஹாஹீஹீஹூஹூ ஹும் ப ட் ஸ்வாஹா || 2 ||

ஓம் நமோ ப கவதே மஹாமாயாய ஶ்ரீவாமனாய பதத்ரயாக்ராந்தஜகத்த்ரயாய ருக்யஜுஸ்ஸாமமூர்தயே மம விக் னான் த் வம்ஸய த் வம்ஸய த்ராஸய த்ராஸய ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஶ்ரீம் க்லீம் டா டா டா டா டா  ஆஆஆஆஆ ஈஈஈஈஈ ஊஊஊஊஊ ஹும் ப ட் ஸ்வாஹா || 3 ||

ஓம் நமோ ப கவதே ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணவே யக்ஷரக்ஷாம்ஸி மம விக் னான் மத  மத  ஸ்வாஹா || 4 ||

ஓம் நமோ ப கவதே ஶ்ரீஸுதர்ஶனாய மஹாசக்ரராஜாய மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மம ஶத்ரூன்னாஶய நாஶய தர தர தாரய தாரய சி ந்தி சி ந்தி  பி ந்தி  பி ந்தி  ஜ்வல ஜ்வல ஜ்வாலய ஜ்வாலய ஸஹஸ்ரகிரணான் ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஶிகா  உத்ப்ரேஷயோத்ப்ரேஷய தஹனாத்மக சட சட சாடய சாடய கர்ஜய கர்ஜய த்ராஸய த்ராஸய சூர்ணய சூர்ணய பரப்ரயுக்தானாம் மந்த்ராணாமஷ்டோத்தரஶதம் ஸ்போ டய ஸ்போ டய பரஶக்தீ꞉ பேஷய பேஷய பரமந்த்ரான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸஹஸ்ரார ஹும் ப ட் ஸ்வாஹா || 5 ||

ஏதான்மந்த்ரான் ஜபேன்மந்த்ரீ உஸ்ப்ருஶ்ய க டோதகம் |
அஷ்டோத்தரஶதம் மௌனீ ஜபேத்ஸித்தி ர்ப விஷ்யதி || 71 ||

|| அபாமார்ஜன த் யானம் ||

ப்ருஹத்தா ம ப்ருஹத்காத்ரம் ப்ருஹத்தம்ஷ்ட்ரம் த்ரிலோசனம் |
ஸமஸ்தவேதவேதாங்கயுக்தாங்கம் பூ ஷணைர்யுதம் || 72 ||

உத்த் ருத்யபூ மிம் பாதாலாத்த ஸ்தாப் யாம் பரிக்ருஹ்யதாம் |
ஆலிங்க்யபூ மிமுரஸாமூர்த் னி ஜிக் ரந்தமச்யுதம் || 73 ||

ரத்னவைடூர்யமுக்தாதிபூ ஷணைருபஶோபி தம் |
பீதாம்பரத ரம் தேவம் ஶுக்லமால்யானுலேபனம் || 74 ||

த்ரயஸ்த்ரிம்ஶாதிதேவைஶ்சஸ்தூயமானம் து ஸர்வதா |
ருஷிபி ஸ்ஸனகாத்யைஶ்ச ஸேவ்யமானமஹர்னிஶம் || 75 ||

ந்ருத்யந்தீபி ஶ்சாப்ஸரோபி ர்கீயமானம் ச கின்னரை꞉ |
இத்த ம் த் யாத்வா யதா  ந்யாய்யம் ஜபேன்மந்த்ரமதந்த்ரித꞉ || 76 ||

ஸௌவர்ணமண்டபாந்தஸ்ஸ்த ம் பத்மம் த் யாயேத்ஸகேஸரம் |
ஸகர்ணீகைர்தளைரிஷ்டைரஷ்டபி ꞉ பரிஶோபி தம் || 77 ||

களங்கரஹிதம் தேவம் பூர்ணசந்த்ரஸமப்ரப ம் |
ஶ்ரீவத்ஸாங்கிதவக்ஷஸ்கம் தீக்ஷ்ணதம்ஷ்ட்ரம் த்ரிலோசனம் || 78 ||

ஜபாகுஸுமஸங்காஶம் ரக்தஹஸ்ததலான்விதம் |
பத்மாஸனஸமா(ஸீனம்)ரூட ம் யோகபட்டபரிஷ்க்ருதம் || 79 ||

பீதவஸ்த்ரபரீதாங்கம் ஶுக்லவஸ்த்ரோத்தரீயகம் |
கடிஸூத்ரேண ஹைமேன நூபுரேணவிராஜிதம் || 80 ||

வனமாலாதிஶோபா ட் யம் முக்தாஹாரோபஶோபி தம் |
பங்கஜாஸ்யம் சதுர்பாஹும் பத்மபத்ரனிபே க்ஷணம் || 81 ||

ப்ராதஸ்ஸூர்யஸமப்ரக் யகுண்டலாப் யாம் விராஜிதம் |
அனேகஸூர்யஸங்காஶதீப்யன்மகுடமஸ்தகம் || 82 ||

கேயூரகாந்திஸம்ஸ்பர்தி முத்ரிகாரத்னஶோபி தம் |
ஜானூபரின்யஸ்தகரத்வந்த்வமுக்தானகா ங்குரம் || 83 ||

ஜங்கா ப ரணஸம்ஸ்பர்தி  ஸுஶோப ம் கங்கணத்விஷா |
சதுர்தீ சந்த்ரஸங்காஶ ஸுதம்ஷ்ட்ரமுக பங்கஜம் || 84 ||

முக்தாப லாப ஸுமஹாதந்தாவளிவிராஜிதம் |
சாம்பேயபுஷ்பஸங்காஶ ஸுனாஸமுக பங்கஜம் || 85 ||

அதிரக்தோஷ்ட வதனம் ரக்தாஸ்யமரிபீ ஷணம் |
வாமாங்கஸ்தா ம் ஶ்ரியம் ப க்தாம் ஶாந்தாம் தாந்தாம் கரீயஸீம் || 86 ||

அர்ஹணீயோருஸம்யுக்தாம் ஸுனாஸாம் ஶுப லக்ஷணாம் |
ஸுப் ரூம் ஸுகேஶீம் ஸுஶ்ரோணீம் ஸுபு ஜாம் ஸுத்விஜானனாம் || 87 ||

ஸுப்ரதீகாம் ச ஸுகதிம் சதுர்ஹஸ்தாம் விசிந்தயேத் |
துகூலசேலசார்வங்கீம் ஹரிணீம் ஸர்வகாமதாம் || 88 ||

தப்தகாஞ்சனஸங்காஶாம் ஸர்வாப ரணபூ ஷிதாம் |
ஸுவர்ணகலஶப்ரக் ய பீனோன்னதபயோத ராம் || 89 ||

க்ருஹீத பத்மயுகள பாஹுப் யாம் ச விராஜிதாம் |
க்ருஹீத மாதுலுங்காக் ய ஜாம்பூனதகராம் ததா  || 90 ||

ஏவம் தேவீம் ந்ருஸிம்ஹஸ்ய வாமாங்கோபரி சிந்தயேத் |

|| புனர்த் யானம் ||
ஓம் ஜலௌக மக்னா ஸசராசரா த ரா
விஷாணகோட்யாகி ல விஶ்வமூர்தினா |
ஸமுத்த் ருதா யேன வராஹரூபிணா
ஸ மே ஸ்வயம்பூ ர்ப கவான் ப்ரஸீதது ||

சஞ்சச்சந்த்ரார்த தம்ஷ்ட்ரஸ்பு ரதுருதஶனம் வித்யுதுத்த்யோதஜிஹ்வம்
கர்ஜத்பர்ஜன்யனாதம் ஸ்பு ரிதரவிருசம் சக்ஷுரக்ஷுத்ரரௌத்ரம் |
த்ரஸ்தாஶாஹஸ்தியூத ம் ஜ்வலதனலஸடா கேஸரோத்பா ஸமானம்
ரக்ஷோரக்தாபி ஷிக்தம் ப்ரஹரதுதுரிதம் த் யாயதாம் நாரஸிம்ஹம் ||

அதிவிபுலஸுகாத்ரம் ருக்மபாத்ரஸ்த மன்னம்
ஸுலலிதததி க ண்டம் பாணினா தக்ஷிணேன |
கலஶமம்ருதபூர்ணம் வாமஹஸ்தே ததா னம்
தரதிஸகலது꞉க ம் வாமனம் பா வயேத்ய꞉ ||

விஷ்ணும் பா ஸ்வத்கிரீடாம் கதவலயகளாகல்பஹாரோஜ்ஜ்வலாங்கம்
ஶ்ரோணீபூ ஷாஸுவக்ஷோ மணிமகுடமஹாகுண்டலைர்மண்டிதாங்கம் |
ஹஸ்தோத்யச்ச ங்க சக்ராம்புஜ கதமமலம் பீதகௌஶேயவாஸம்
வித்யோதத்பா ஸமுத்யத்தினகரஸத்ருஶம் பத்மஸம்ஸ்த ம் நமாமி ||

ஶங்க ம் சக்ரம் ஸசாபம் பரஶுமஸிமிஷூன்மூலபாஶாங்குஶாக்னீன்
பிப் ராணம் வஜ்ரகே டம் ஹலமுஸலகதாகுந்தமத்யுக்ரதம்ஷ்ட்ரம் |
ஜ்வாலாகேஶம் த்ரினேத்ரம் ஜ்வலதனலனிப ம் ஹாரகேயூரபூ ஷம்
த் யாயேத்ஷட்கோணஸம்ஸ்த ம் ஸகலரிபுஜனப்ராணஸம்ஹாரி சக்ரம் ||

ஓம் நமோ ப கவதே ஶ்ரீமஹாவராஹாய க்ரோடரூபிணே மம விக் னான் தஹ தஹ ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப கவதே ஶ்ரீமஹான்ருஸிம்ஹாய கராளதம்ஷ்ட்ரவதனாய மம விக் னான் பச பச ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப கவதே ஶ்ரீமாயா வாமனாய த்ரைலோக்யவிக்ராந்தாய மம ஶத்ரூன் சே தய ச்சே தய ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப கவதே ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணவே யக்ஷரக்ஷாம்ஸி மம விக் னான் மத  மத  ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப கவதே ஶ்ரீஸுதர்ஶனாயா(அ)ஸுராந்தகாய மம விக் னான் ஹன ஹன ஸ்வாஹா |

|| அத  அபாமார்ஜன ப லப்ரார்த னம் ||

ஓம் நம꞉ பரமார்தா ய புருஷாய மஹாத்மனே |
அரூபாய விரூபாய வ்யாபினே பரமாத்மனே || 92 ||

நிஷ்கல்மஷாய ஶுத்தா ய த் யானயோகபராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்த் யது மே வச꞉ || 93 ||

நாராயணாய ஶுத்தா ய விஶ்வேஶாயேஶ்வராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 94 ||

அச்யுதாய ச கோவிந்த பத்மனாபா யஸம்ஹ்ருதே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 95 ||

த்ரிவிக்ரமாய ராமாய வைகுண்டா ய ஹராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 96 ||

தாமோதராய தேவாய அனந்தாய மஹாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 97 ||

ஜனார்தனாய க்ருஷ்ணாய உபேந்த்ர ஶ்ரீத ராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 98 ||

ஹ்ருஷீகேஶாய கூர்மாய மாத வாயா(அ)ச்யுதாய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 99 ||

யோகீஶ்வராய குஹ்யாய கூடா ய பரமாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 100 ||

ப க்தப்ரியாய தேவாய விஷ்வக்ஸேனாய ஶார்ங்கிணே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 101 ||

ப்ரத்யும்னாயா(அ)னிருத்தா ய புருஷாய மஹாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 102 ||

அதோ க்ஷஜாய தக்ஷாய மத்ஸ்யாய மது ஹாரிணே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 103 ||

வராஹாய ந்ருஸிம்ஹாய வாமனாய மஹாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித் யது மே வச꞉ || 104 ||

வராஹேஶ ந்ருஸிம்ஹேஶ வாமனேஶ த்ரிவிக்ரம |
ஹயக்ரீவேஶ ஸர்வேஶ ஹ்ருஷீகேஶ ஹரா(அ)ஶுப ம் || 105 ||

அபராஜிதசக்ராத்யைஶ்சதுர்பி ꞉ பரமாயுதை ꞉ |
அக ண்டிதானுபா வைஶ்ச ஸர்வது꞉க ஹரோ ப வ || 106 ||

ஹராமுகஸ்யதுரிதம் துஷ்க்ருதம் துருபத்ரவம் |
ம்ருத்யுபந்தா ர்திப யதமரிஷ்டஸ்ய ச யத்ப லம் || 107 ||

பராபி த் யானஸஹிதம் ப்ரயுக்தாம் சா(அ)பி சாரிகம் |
கரஸ்பர்ஶமஹாரோகப்ரயுக்தம் ஜரயா(அ)ஜர || 108 ||

ஓம் நமோ வாஸுதேவாய நம꞉ க்ருஷ்ணாய ஶார்ங்கிணே |
நம꞉ புஷ்கரனேத்ராய கேஶவாயாதிசக்ரிணே || 109 ||

நம꞉ கமலகிஞ்ஜல்கதீப்தனிர்மலவாஸஸே |
மஹாஹவரிபுஸ்கந்த  க் ருஷ்டசக்ராய சக்ரிணே || 110 ||

தம்ஷ்ட்ராக்ரேண க்ஷிதித் ருதே த்ரயீமூர்திமதே நம꞉ |
மஹாயஜ்ஞவராஹாய ஶேஷபோ கோபஶாயினே || 111 ||

தப்தஹாடககேஶாந்தஜ்வலத்பாவகலோசன |
வஜ்ராயுத னக ஸ்பர்ஶ திவ்யஸிம்ஹ நமோ(அ)ஸ்து தே || 112 ||

காஶ்யபாயாதிஹ்ரஸ்வாய ருக்யஜுஸ்ஸாமமூர்தயே |
துப் யம் வாமனரூபாய க்ரமதேகாம் நமோ நம꞉ || 113 ||

வராஹாஶேஷதுஷ்டானி ஸர்வபாபப லானி வை |
மர்த மர்த மஹாதம்ஷ்ட்ர மர்த மர்த ச தத்ப லம் || 114 ||

நாரஸிம்ஹ கராளஸ்ய தந்தப்ராந்தானலோஜ்ஜ்வல |
ப ஞ்ஜ ப ஞ்ஜ நினாதேன துஷ்டான்யஸ்யார்தினாஶன || 115 ||

ருக்யஜுஸ்ஸாமரூபாபி -ர்வாக்பி ர்வாமனரூபத் ருத் |
ப்ரஶமம் ஸர்வது꞉கா னி நயத்வஸ்ய ஜனார்தன꞉ || 116 ||

கௌபேரம் தே முக ம் ரௌத்ரம் நந்தினோ நந்தமாவஹ |
கரம் ம்ருத்யுப யம் கோ ரம் விஷம் நாஶய மே ஜ்வரம் || 117 ||

த்ரிபாத்ப ஸ்மப்ரஹரணஸ்த்ரிஶிரா ரக்தலோசன꞉ |
ஸமேப்ரீதஸ்ஸுக ம் தத்யாத்ஸர்வாமயபதிர்ஜ்வர꞉ || 118 ||

ஆத்யந்தவந்த꞉ கவய꞉ புராணா꞉
ஸன்மார்கவந்தோ ஹ்யனுஶாஸிதார꞉ |
ஸர்வஜ்வரான் க் னந்து மமா(அ)னிருத்த
ப்ரத்யும்ன ஸங்கர்ஷண வாஸுதேவா꞉ || 119 ||

ஐகாஹிகம் த்வ்யாஹிகம் ச ததா  த்ரிதிவஸ ஜ்வரம் |
சாதுர்தி கம் ததா  த்யுக்ரம் ததை வ ஸதத ஜ்வரம் || 120 ||

தோஷோத்த ம் ஸன்னிபாதோத்த ம் ததை வாகந்துக ஜ்வரம் |
ஶமம் நயாஶு கோவிந்த ச்சி ந்தி ச்சி ந்த் யஸ்ய வேதனாம் || 121 ||

நேத்ரது꞉க ம் ஶிரோது꞉க ம் து꞉க ம் சோதரஸம்ப வம் |
அதிஶ்வாஸமனிஶ்வாஸம் பரிதாபம் ச வேபது ம் || 122 ||

குதக் ராணாங்க் ரிரோகாம்ஶ்ச குக்ஷிரோகம் ததா  க்ஷயம் |
காமலாதீம்ஸ்ததா ரோகா-ன்ப்ரமேஹாம்ஶ்சாதிதாருணான் || 123 ||

ப கந்தராதிஸாராம்ஶ்ச முக ரோகாம்ஶ்ச ப ல்குனீன் |
அஶ்மரீ மூத்ரக்ருச்ச் ராம்ஶ்ச ரோகானன்யாம்ஶ்ச தாருணான் || 124 ||

யே வாதப்ரப வாரோகா யே ச பித்தஸமுத்ப வா꞉ |
கபோ த்ப வாஶ்ச யே ரோகா꞉ யே சான்யேஸான்னிபாதிகா꞉ || 125 ||

ஆகந்துகாஶ்ச யே ரோகா꞉ லூதாவிஸ்போ டகாதய꞉ |
ஸர்வே தே ப்ரஶமம் யாந்து வாஸுதேவா(அ)பமார்ஜனாத் || 126 ||

விலயம் யாந்து தே ஸர்வே விஷ்ணோருச்சாரணேன து |
க்ஷயம் கச்ச ந்த்வஶேஷாஸ்தே சக்ரேணோபஹதாஹரே꞉ || 127 ||

அச்யுதா(அ)னந்தகோவிந்த நாமோச்சாரண பே ஷஜாத் |
நஶ்யந்தி ஸகலரோகா꞉ ஸத்யம் ஸத்யம் வதாம்யஹம் || 128 ||

ஸத்யம் ஸத்யம் புன꞉ ஸத்யமுத்த் ருத்ய பு ஜமுச்யதே |
வேதாச்சா ஸ்த்ரம் பரம் நாஸ்தி ந தைவம் கேஶவாத்பரம் || 129 ||

ஸ்தா வரம் ஜங்கமம் வாபி க்ருத்ரிமம் வாபி யத்விஷம் |
தந்தோத்பூ தம் நகோ த்பூ தமாகாஶப்ரப வம் விஷம் || 130 ||

லூதாதிப்ரப வம் சைவ விஷமத்யந்ததுஸ்ஸஹம் |
ஶமம் நயது தத்ஸர்வம் கீர்திதோ மே ஜனார்தன꞉ || 131 ||

க்ரஹான் ப்ரேதக்ரஹான்பூ தாம் ஸ்ததா  வை டாகினீக்ரஹான் |
வேதாளாம்ஶ்ச பிஶாசாம்ஶ்ச கந்த ர்வான்யக்ஷராக்ஷஸான் || 132 ||

ஶாகினீ பூதனாத்யாம்ஶ்ச ததா  வைனாயகக்ரஹான் |
முக மண்டலிகான்க்ரூரான் ரேவதீன்வ்ருத்த ரேவதீன் || 133 ||

வ்ருஶ்சிகாக் யான் க்ரஹாம்ஶ்சோக்ராம்ஸ்ததா  மாத்ருகணானபி |
பாலஸ்ய விஷ்ணோஶ்சரிதம் ஹந்து பாலக்ரஹானிமான் || 134 ||

வ்ருத்தா னாம் யே க்ரஹா꞉ கேசித்யே ச பாலக்ரஹா꞉ க்வசித் |
நாரஸிம்ஹஸ்ய தே த்ருஷ்ட்யா தக்தா  யே சாபி யௌவனே || 135 ||

ஸதா கராளவதனோ நாரஸிம்ஹோ மஹாரவ꞉ |
க்ரஹானஶேஷான்னிஶ்ஶேஷான்கரோது ஜகதோ ஹரி꞉ || 136 ||

நாரஸிம்ஹ மஹாஸிம்ஹ ஜ்வாலாமாலோஜ்ஜ்வலானன |
க்ரஹானஶேஷான்ஸர்வேஶ கா தகா தா(அ)க்னிலோசன || 137 ||

யே ரோகா யே மஹோத்பாதா꞉ யத்விஷம் யே மஹாக்ரஹா꞉ |
யானி ச க்ரூரபூ தானி க்ரஹபீடாஶ்ச தாருணா꞉ || 138 ||

ஶஸ்த்ரக்ஷதேஷு யே ரோகா꞉ ஜ்வாலாகர்தமகாதய꞉ |
யானி சான்யானி துஷ்டானி ப்ராணிபீடாகராணி வை |
தானி ஸர்வாணி ஸர்வாத்மன்பரமாத்மஞ்ஜனார்தன || 139 ||

கிஞ்சித்ரூபம் ஸமாஸ்தா ய வாஸுதேவாஶுனாஶய |
க்ஷிப்த்வா ஸுதர்ஶனம் சக்ரம் ஜ்வாலாமாலாவிபூ ஷணம் || 140 ||

ஸர்வதுஷ்டோபஶமனம் குரு தேவவரா(அ)ச்யுத |
ஸுதர்ஶனமஹாசக்ர கோவிந்தஸ்ய வராயுத  || 141 ||

தீக்ஷ்ணபாவகஸங்காஶ கோடிஸூர்யஸமப்ரப  |
த்ரைலோக்யரக்ஷாகர்தா த்வம் துஷ்டதானவதாரண || 142 ||

தீக்ஷ்ணதா ரமஹாவேக சி ந்தி சி ந்தி மஹாஜ்வரம் |
சி ந்தி  வாதம் ச லூதம் ச சி ந்தி  கோ ரம் மஹத்விஷம் || 143 ||

க்ரிமிதாஹஶ்ச ஶூலஶ்ச விஷஜ்வாலா ச கர்தமா꞉ |
ஸுதர்ஶனேன சக்ரேண ஶமம் யாந்தி ந ஸம்ஶய꞉ || 144 ||

த்ரைலோக்யஸ்யா(அ)ப யம் கர்துமாஜ்ஞாபய ஜனார்தன |
ஸர்வதுஷ்டானி ரக்ஷாம்ஸி க்ஷபயாஶ்வரிபீ ஷண || 145 ||

ப்ராச்யாம் ப்ரதீச்யாம் திஶி ச தக்ஷிணோத்தரதஸ்ததா  |
ரக்ஷாம் கரோது ப கவான் பஹுரூபீ ஜனார்தன꞉ || 146 ||

வ்யாக் ரஸிம்ஹவராஹாதிஷ்வக்னி சோரப யேஷு ச |
ரக்ஷாம் கரோது ப கவான் பஹுரூபீ ஜனார்தன꞉ || 147 ||

பு வ்யந்தரிக்ஷே ச ததா  பார்ஶ்வத꞉ ப்ருஷ்ட தோ(அ)க்ரத꞉ |
ரக்ஷாம் கரோது ப கவான் நாரஸிம்ஹ꞉ ஸ்வகர்ஜிதை꞉ || 148 ||

யதா  விஷ்ணுர்ஜகத்ஸர்வம் ஸதேவாஸுரமானுஷம் |
தேன ஸத்யேன ஸகலம் துஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது || 149 ||

யதா  யஜ்ஞேஶ்வரோ விஷ்ணுர்வேதாந்தேஷ்வபி தீ யதே |
தேன ஸத்யேன ஸகலம் துஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது || 150 ||

பரமாத்மா யதா  விஷ்ணுர்வேதாந்தேஷ்வபி கீயதே |
தேன ஸத்யேன ஸகலம் துஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது || 151 ||

யதா  விஷ்ணோ꞉ ஸ்துதே ஸத்ய꞉ ஸங்க்ஷயம் யாதி பாதகம் | [விஷ்ணௌ]
தேன ஸத்யேன ஸகலம் யன்மயோக்தம் ததா (அ)ஸ்து தத் || 152 ||

ஜலே ரக்ஷது வாராஹ꞉ ஸ்த லே ரக்ஷது வாமன꞉ |
அடவ்யாம் நாரஸிம்ஹஶ்ச ஸர்வத꞉ பாது கேஶவ꞉ || 153 ||

ஶாந்திரஸ்து ஶிவம் சா(அ)ஸ்து ப்ரணஶ்யத்வஶுப ம் ச யத் |
வாஸுதேவஶரீரோத்தை ꞉ குஶை꞉ ஸம்மார்ஜிதோ மயா || 154 ||

அபாமார்ஜது கோவிந்தோ நரோ நாராயணஸ்ததா  |
மமா(அ)ஸ்து ஸர்வது꞉கா னாம் ப்ரஶமோ வசனாத்த ரே꞉ || 155 ||

ஶாந்தா꞉ ஸமஸ்தாரோகாஸ்தே க்ரஹாஸ்ஸர்வேவிஷாணி ச |
பூ தானி ச ப்ரஶாந்தானி ஸம்ஸ்ம்ருதே மது ஸூதனே || 156 ||

ஏதத்ஸமஸ்தரோகேஷு பூ தக்ரஹப யேஷு ச |
அபாமார்ஜனகம் ஶஸ்த்ரம் விஷ்ணுனாமாபி மந்த்ரிதம் || 157 ||

ஏதே குஶா விஷ்ணுஶரீரஸம்ப வா
ஜனார்தனோஹம் ஸ்வயமேவ சாகத꞉ |
ஹதம் மயா துஷ்டமஶேஷமஸ்ய
ஸ்வஸ்தோ  ப வத்வேஷ யதா  வசோ ஹரே꞉ || 158 ||

ஶாந்திரஸ்து ஶிவம் சாஸ்து துஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது |
யதஸ்ய துரிதம் கிஞ்சித்தத்க்ஷிப்தம் லவணாம்ப ஸி || 159 ||

ஸ்வாஸ்த் யமஸ்து ஶிவம் சாஸ்து ஹ்ருஷீகேஶஸ்ய கீர்தனாத் |
யத ஏவாகதம் பாபம் தத்ரைவ ப்ரதிகச்ச து || 160 ||

|| அத  அபாமார்ஜன மாஹாத்ம்யம் ||

ஏதத்ரோகாதிபீடாஸு ஜனானாம் ஹிதமிச்ச தா |
விஷ்ணுப க்தேன கர்தவ்யமபாமார்ஜனகம் பரம் || 161 ||

அனேன ஸர்வது꞉கா னி ஶமம் யாந்தி ந ஸம்ஶய꞉ |
வ்யாத் யபஸ்மார குஷ்டா தி பிஶாசோரக ராக்ஷஸா꞉ || 162 ||

தஸ்ய பார்ஶ்வம் ந கச்ச ந்தி ஸ்தோத்ரமேதத்து ய꞉ படே த் |
யஶ்ச தா ரயதே வித்வான் ஶ்ரத்தா ப க்திஸமன்வித꞉ || 163 ||

க்ரஹாஸ்தம் நோபஸர்பந்தி ந ரோகேண ச பீடித꞉ |
த ன்யோ யஶஸ்ய꞉ ஶத்ருக் ன꞉ ஸ்தவோயம் முனிஸத்தம || 164 ||

பட தாம் ஶ்ருண்வதாம் சைவ விஷ்ணோர்மாஹாத்ம்யமுத்தமம் |
ஏதத் ஸ்தோத்ரம் பரம் புண்யம் ஸர்வவ்யாதி வினாஶனம் || 165 ||

பட தாம் ஶ்ருண்வதாம் சைவ ஜபேதாயுஷ்யவர்த னம் |
வினாஶாய ச ரோகாணாமபம்ருத்யுஜயாய ச || 166 ||

இதம் ஸ்தோத்ரம் ஜபேச்சா ந்த꞉ குஶை꞉ ஸம்மார்ஜயேச்சு சி꞉ |
வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமனம் விஷ்ணுமேவ ச || 167 ||

ஸ்மரன் ஜபேதி தம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வது ꞉கோ பஶாந்தயே |
ஸர்வபூ தஹிதார்தா ய குர்யாத்தஸ்மாத்ஸதை வஹி || 168 ||


குர்யாத்தஸ்மாத்ஸதை வஹ்யோம் நம இதி |

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத ர்மோத்தரபுராணே ஶ்ரீதா ல்ப் யபுலஸ்த்யஸம்வாதே ஶ்ரீமத பாமார்ஜனஸ்தோத்ரம் நாமைகோனத்ரிம்ஶோத் யாய |

Download the Apamarjan Stotram (அபாமார்ஜன ஸ்தோத்ரம்) PDF using the link given below

2nd Page of Apamarjana Stotram PDF
Apamarjana Stotram
PDF's Related to Apamarjana Stotram

Download link of PDF of Apamarjana Stotram

REPORT THISIf the purchase / download link of Apamarjana Stotram PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES

  • Apamarjana Stotram in

    Here, you can easily access the Apamarjana Stotram in English, allowing you to understand the meaning and significance of each verse. Our precise translation ensures that you grasp the essence of the prayer, enabling you to recite it with devotion and understanding. Whether you seek spiritual purification, protection, or relief...

  • Apamarjana Stotram Kannada

    Aparjana stotram is a prayer addressed to various forms of Vishnu as well as Sudarshana Chakra to clean our body and mind of various sicknesses as well as afflictions by evil spirits as well as planets . At the beginning of the prayer, Saint Dhalabhya requests sage Agasthya for the...

  • Apamarjana Stotram (అపమార్జన స్తోత్రం) Telugu

    Apamarjana Stotram is a powerful prayer to the various forms of Lord Vishnu and Sudarshana Chakra to clean our body and mind of various sicknesses as well as afflictions caused by evil spirits and planetary effects. This prayer is from the Vishnu Damodara Purana where Sage Pulastya teaches this to...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *