பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History PDF Tamil

பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History Tamil PDF Download

பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History in Tamil PDF download link is available below in the article, download PDF of பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History in Tamil using the direct link given at the bottom of content.

23 People Like This
REPORT THIS PDF ⚐

பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History Tamil PDF

பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History PDF Download in Tamil for free using the direct download link given at the bottom of this article.

Subramania Bharathiar is a famous Tamil poet who was written many famous poems on freedom. பாரதி, தமிழ்க் கவிதையிலும் உரைநடையிலும் சிறப்பான புலமை கொண்டு, நவீனத் தமிழ்க் கவிதைக்கு முன்னோடியாகத் திகழ்ந்தார். தமிழ், தமிழர் நலன், இந்திய விடுதலை, பெண் விடுதலை, சாதி மறுப்பு, பல்வேறு சமயங்கள் குறித்து கவிதைகளும் கட்டுரைகளும் எழுதியுள்ளார்.

தம் எழுத்துகள் மூலமாக மக்கள் மனதில் விடுதலை உணர்வை ஊட்டியவர். எட்டப்ப நாயக்கர் மன்னர் இவருடைய கவித்திறனை மெச்சி, கலைமகள் எனப் பாெருள்படும் பாரதி என்ற பட்டம் வழங்கினார். பாரதியாரின் நூல்கள் தமிழ்நாடு மாநில அரசினால் 1949-ஆம் ஆண்டில் நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்டன. இந்தியாவிலேயே முதன்முதலாக நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்ட இலக்கியம் பாரதியாருடையதாகும்.[3] இவரை சிந்துக்குத் தந்தை, செந்தமிழ்த் தேனீ, புதிய அறம் பாட வந்த அறிஞர், மறம் பாட வந்த மறவன் என்றெல்லாம் பாரதிதாசன் இவரைப் புகழ்ந்துள்ளார். இவர் இந்தியா, விஜயா முதலான இதழ்களை நடத்தி, விடுதலைப் போருக்கு வித்திட்டவர்.

Bharathiyar History Tamil

நவீன தமிழ் கவிதைகளுக்கு தகப்பன் தான் நம் மீசை கவிஞ்சன் பாரதி. தமிழ், தமிழர் நலன், பெண் விடுதலை, தீண்டாமை போன்றவற்றிற்காக ஒரு நூற்றண்டிற்கு முன்னரே தன் கவிதையால் உரக்க கதியவன் தான் நம் தேசிய கவிஞன். மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியார் ஒரு கவிஞனாக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளராகவும், நல்ல பத்திரிக்கையாசிரிராகவும் இருந்தவர். “பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம்” என்று பெண்ணுரிமைக்காக பாடியவரும் இவர் தான், “சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா; குலத் தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம்;” என்று தீண்டாமை ஒழிப்பு குறித்து பாடியவரும் இவர் தான். தம் எழுத்துக்கள் மூலமாக மக்களின் மனதில் விடுதலை உணர்வை ஊட்டிய நம் முண்டாசு கவிஞ்சன் பாரதியாரின் வாழ்க்கை வரலாறை பற்றி இங்கு காண்போம் வாருங்கள்.

You can download the பாரதியார் வரலாறு தமிழ் PDF / Bharathiyar History Tamil PDF by click on the link given below.

பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History PDF - 2nd Page
பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History PDF - PAGE 2

பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History PDF Download Link

REPORT THISIf the purchase / download link of பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

One thought on “பாரதியார் வரலாறு தமிழ் | Bharathiyar History

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *