सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 – Setu Abhyas 2022 23 Marathi PDF

❴SHARE THIS PDF❵ FacebookX (Twitter)Whatsapp
REPORT THIS PDF ⚐

सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 – Setu Abhyas 2022 23 Marathi

Setu Abhyas 202१ -2२ प्रमाणेच महाराष्ट्रातील इयत्ता दुसरी ते दहावीच्या मुलांसाठी सर्वच पुनर्रचित सेतू अभ्यास अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मागील दोन वर्षामध्ये नियमित शाळा सुरु होऊ शकल्या नाहीत. सन २०२१ मध्ये १ जुलै ते १४ ऑगस्ट या ४५ दिवसांत सेतु अभ्यास( setu abhyas ) सुरू होता. दर १५ दिवसांनी तीन मूल्यमापन चाचण्या घेण्यात आल्या आहेत. कोरोना काळातील मुलांच्या भाषा, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्र या विषयांमधील प्रगती कमी दिसून आली . यामुळे यावर्षी विद्यार्थ्यांची शालेय गुणवत्ता वाढविण्यासाठी इयत्तानिहाय आणि विषयनिहाय पुन्हा पुनर्रचित सेतू अभ्यास २०२२-२३ राबवण्यात येणार आहे.

या आव्हानात्मक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांचे अध्ययन ढासळल्याचे विविध सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. तसेच, राष्ट्रीय संपादकीय सर्वेक्षण 2021 नुसार, राज्यातील भाषा, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रातील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत आहे. या सर्वाचा परिणाम शाळेच्या गुणवत्तेवर होत असून विद्यार्थ्यांना वर्गनिहाय व विषयनिहाय क्षमता संपादन करण्यात अडचणी येत आहेत. या कारणास्तव, पुनर्रचित पूल अभ्यास 2022-23 लागू केला जाईल.

Setu Abhyas 2022 23

Setu Abhyas 2022-23 PDF Maths

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास Download
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास Download
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास Download
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास Download
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास Download
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास Download
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास Download
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास Download
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास Download

Setu Abhyas 2022-23 PDF English

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी
1. इयत्ता २ री सेतू अभ्यास  Download 
2. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास  Download 
3. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास  Download 
4. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास  Download 
5. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास  Download 
6. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास  Download 
7. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास  Download 
8. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास  Download 
9. इयत्ता १० वी सेतू अभ्यास  Download 

Setu Abhyas 2022 23 PDF Science

अनु. क्र. इयत्ता डाउनलोड पूर्व चाचणी
1. इयत्ता ३ री सेतू अभ्यास  Download 
2. इयत्ता ४ थी सेतू अभ्यास  Download 
3. इयत्ता ५ वी सेतू अभ्यास  Download 
4. इयत्ता ६ वी सेतू अभ्यास  Download 
5. इयत्ता ७ वी सेतू अभ्यास  Download 
6. इयत्ता ८ वी सेतू अभ्यास  Download 
7. इयत्ता ९ वी सेतू अभ्यास  Download 
8. इयत्ता १० वी-I सेतू अभ्यास  Download 
8. इयत्ता १० वी-II सेतू अभ्यास  Download 

You can download the Setu Abhyas 2022 23 PDF using the link given below.

2nd Page of सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 – Setu Abhyas 2022 23 PDF
सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 – Setu Abhyas 2022 23

सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 – Setu Abhyas 2022 23 PDF Download Free

REPORT THISIf the purchase / download link of सेतू अभ्यासक्रम 2022 23 – Setu Abhyas 2022 23 PDF is not working or you feel any other problem with it, please REPORT IT by selecting the appropriate action such as copyright material / promotion content / link is broken etc. If this is a copyright material we will not be providing its PDF or any source for downloading at any cost.

SIMILAR PDF FILES